Звіт керівника за 2016-2017 н.р.

Дошкільний навчальний заклад №24 «Оленка» санаторного типу (фтизіатричного спрямування) організує свою роботу за пріоритетними напрямами діяльності: лікувально-оздоровчим та навчально-виховним.

У своєму складі ДНЗ №24 має 4 вікові групи: одна група для дітей 3-го року життя;  одна група для дітей 4-го року життя; одна група для дітей 5-го року життя;  одна група для дітей 6-го року життя.

ДНЗ працює за 12-годинним режимом.

Заклад здійснює соціальний патронат у мікрорайоні. Усі діти охоплені дошкільною освітою.

Дошкільний заклад «Оленка»  розташований в типовому приміщенні площею 626 м2, має кабінети: завідувача, методичний, медичний, фізіотерапевтичний, музично-спортивну залу та допоміжні приміщення.

Площа території ДНЗ – 0,5 га.

ДНЗ   повністю   укомплектований педагогічними кадрами, у ньому працює 14 педагогів: 4 – мають вищу дошкільну освіту (28 %) – Клименко О.М., Рева Т.В., Савченко Н.В., Селіна І.А.; 5 – вищу педагогічну (36 %) – Горошко А.В., Жульова Н.О., Іващенко С.М., Титаренко Н.О., Хомякова О.В.; 5 – середню педагогічну освіту (36 %) – Ільїна А.Ю., Король Н.М., Мисенко О.Г., Мірошниченко Л.І., Мусієнко Т.М.

Атестаційний  рівень  педколективу  ДНЗ становить: 

1. Всього  педагогів  –  14 (100 %).

2. «Спеціаліст вищої категорії» – 3 (21.4 %) – Горошко А.В., Жульова Н.О., Титаренко Н.О.

3. «Спеціаліст І категорії» – 3 (21,4 %) – Рева Т.В., Селіна І.А., Хомякова О.В.

4. «Спеціаліст ІІ категорії» – 2 (14.3 %) – Іващенко С.М., Клименко О.М.

5. «Спеціаліст» – 6 (42,9 %) – Ільїна А.Ю., Король Н.М., Мисенко О.Г., Мірошниченко Л.І., Мусієнко Т.М., Савченко Н.В.

Зміст роботи ДНЗ формувався на основі всебічного вивчення, аналізу стану роботи, виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших державних  нормативно-правових документів, а також реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, що стало запорукою створення всіх необхідних умов для забезпечення кожному дошкільнику достатнього і необхідного рівня розвиненості, вихованості, навченості, життєвої компетентності, адаптованості та адекватної зорієнтованості в довкіллі, надання рівних стартових можливостей усім дітям перед початком шкільного навчання.

Методична робота в закладі була направлена на підвищення професійного рівня і створення умов для розкриття творчого потенціалу кожного педагога, залучення педагогів до вивчення особливостей особистості кожної дитини і застосування на практиці ефективних методів і прийомів, які сприяють її індивідуальному розвитку.

Зусилля педагогічного колективу в 2016-2017 н.р. було спрямовано на вирішення таких основних завдань:

1. Удосконалювати роботу щодо формування основ моральності, етики та культури засобами виховання у дітей любові до України, патріотизму та національних цінностей українського народу.

2. Формувати у дошкільників життєву компетентність через валеологічне виховання та пошуково-дослідницьку діяльність.

3. Продовжувати роботу щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров'я дітей та працівників ДНЗ через образотворчу діяльність шляхом впровадження технік арт-терапії.

Педагогічний   колектив   забезпечив   виконання   основних   завдань  річного  плану   2016-2017 н.р.  Педагоги  активно  та сумлінно працювали над розв’язанням проблемних питань.

1. По-першому завданню педколектив забезпечив цілісний підхід до формування у дітей основ моральності, етики та культури засобами виховання у дітей любові до України, патріотизму та національних цінностей українського народу через патріотичне та моральне виховання. Були проведені: педагогічна рада «Формування якісного рівня патріотичного виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності»; консультації: «Пізнавати серцем і розумом» (Горошко А.В.), «Виховання патріотично налаштованої особистості дошкільника», «Педагог – цілитель дитячих душ» (Іващенко С.М.), «Вплив соціального статусу дитини у групі дошкільного закладу на моральний розвиток її особистості» (Титаренко Н.О.); семінар «Патріотичне виховання дошкільника» (Іващенко С.М.); педагогічний міст «Як плекати патріотів» (Іващенко С.М.); благодійні акції «Подарунок солдату» до Дня захисника України та «На зустріч мрії» для   онкохворих дітей; виставки робіт вихованців, батьків та педагогів до Дня міста «Рідне місто очима дитини в злагоді та мирі»; Тиждень сім’ї (жовтень 2016 року) та День сім’ї (травень 2017 року); розроблені пам’ятки «Як виховати патріота в сім’ї» (Іващенко С.М.); брали участь у міському етапі Всеукраїнського дитячого творчого конкурсу «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху», міському фестивалі дитячої творчості «Щасливий світ дитинства». Залучення дітей до всіх акцій дало змогу пробудити в них любов до рідної землі, повагу до людей, які прославили нашу країну, інтерес до історії країни, гордість за Батьківщину.

Колективні перегляди педпроцесу сприяли знайомству та обміну  досвідом роботи колег («Ми діти твої, Україно!» – вихователі  Король Н.М., Мисенко О.Г.).

Проведена робота сприяла мотивації педагогів щодо вивчення та впровадження програми «Скарбниця моралі» на 2017-2018 н.р.

2. По-другому завданню педколектив забезпечив цілісний підхід до формування у дошкільників життєвої компетентності через валеологічне виховання та пошуково-дослідницьку діяльність. Для реалізації цієї проблеми: 1) були проведені: педагогічна рада «Дитяче експериментування – крок до пізнання»; консультації: «Пошуково-дослідницька діяльність та структурні відмінності від інших видів діяльності», (Іващенко С.М.); «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку як фактор формування здорового способу життя» (Жульова Н.О.); оперативний контроль «Організація та проведення пошуково-дослідницької діяльності в ДНЗ»; 2) приймали участь у міському проекті «Буду я природі другом» та Всеукраїнській акції «Чиста Україна – чиста Земля»; 3) виготовили посібник з досвіду роботи педагогів ДНЗ № 24 «Оленка» «Пошуково-дослідницька діяльність у роботі з дітьми та батьками»; 4) підібрали та систематизували за віковими вимогами відеоматеріали з інтернет-ресурсів щодо формування знань з пошуково-дослідницької діяльності, які дали можливість реалізувати дану проблему з задовільними показниками про що засвідчив проведений моніторинг з освітньої лінії «Дитина в соціумі».

Колективні перегляди педпроцесу сприяли знайомству та обміну  досвідом роботи колег  («Маленькі дослідники» – вихователі Жульова Н.О., Мусієнко Т.М., Савченко Н.В.).

3. По-третьому завданню педколектив продовжував роботу щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров'я дітей та працівників ДНЗ через образотворчу діяльність шляхом впровадження технік арт-терапії. Для реалізації цієї проблеми були проведені: педагогічна рада «Здорова дитина – квітуча Україна»; консультації: «Штампографія: відкриваємо дітям радість творчості», «Арттерапія як метод лікування за допомогою образотворчого мистецтва» (Іващенко С.М.), «Використання методів арттерапії в роботі з дітьми дошкільного віку» (Жульова Н.О.); тематичний контроль «Організація та планування роботи з образотворчої діяльності з дітьми дошкільного віку. Використання нетрадиційних художніх технік для розвитку дитячої творчості», який активізував роботу педагогів та батьків з образотворчої діяльності та підвищив емоційне благополуччя дітей, про що свідчить моніторинг; майстер-класи з кольоротерапії та арт-педагогіки; Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності (17-21 жовтня 2016 року та 24-28 квітня 2017 року), Тиждень безпеки (15-19 травня 2017 року),  колективні перегляди педпроцесу («Стежиною творчості крокуємо до здоров’я» – вихователі Рева Т.В., Селіна І.А.), що сприяли знайомству та обміну  досвідом роботи колег; фотовиставки: «Емоції братів наших менших», «Мама найдорожча в світі», «Щаслива родини»; приймали участь у фестивалі «Гармонія руху»; придбали кін естетичний пісок, все це сприяло підвищенню компетентності та збереженню психологічного та фізичного здоров’я учасників освітньо-виховного процесу.

У пошуках конструктивних форм співпраці з сім’єю впроваджувались нетрадиційні форми проведення батьківських зборів: загальні (жовтень 2016 року, травень 2017 року) та групові (вересень 2016 року, січень, березень 2017 року), основою яких було живе спілкування, обмін досвідом, знаходження спільних методів та прийомів виховного впливу на дитину. Вихователі забезпечували гармонійне поєднання родинного та суспільного виховання, що яскраво показали проведені: 1) родинні свята: «Співучі голоси моєї родини» (Хомякова О.В.), «Козацькі розваги» (Жульова Н.О., Іващенко С.М.), «Мово українська, мово моя рідна (Рева Т.В.) - старша група; «Пасхальний передзвін» (Король Н.М.) - середня група; «З родини йде життя дитини» (Мисенко О.Г.), «Подорож казками» (Ільїна А.Ю.), «Рідне слово в житті дитини» (Савченко Н.В.) - друга молодша группа; «Осінній вернісаж» (Мусієнко Т.М., Селіна І.А.); 2) туристичний похід до річки Сумки з дітьми та батьками старшої групи (Жульова Н.О., Іващенко С.М.); 3) майстер-класи: «Квілінг захоплює та розвиває» (Рева Т.В.), «Новорічні фантазії» (Жульова Н.О.), «Фантазії із солоного тіста» (Мисенко О.Г.), «Повітряні акварелі» (Ільїна А.Ю.), «Осінні фантазії» (Селіна І.А.), «Творимо разом прекрасне» (Мусієнко), «Нитками творяться дива» (Король Н.М.), «Арт-педагогіка в дошкільному закладі» (Іващенко С.М.), «Атр-терапія кольоровим тістом» (Титаренко Н.О.).

Серед першочергових завдань, що вирішувались протягом року, було вдосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами, реалізація Базового компоненту дошкільної освіти та Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі». Для визначення напрямів цієї роботи проведено опитування педагогів «Що потребуєте для власної творчої роботи», анкетування вихователів для визначення напрямку методичної допомоги. Опитування, анкетування педагогів показало, що колектив адекватно оцінює свої можливості, прагне підвищити свій професійний рівень. Це дало змогу зкорегувати завдання до річного плану на наступний навчальний рік.

Підвищенню рівня професійної компетентності і творчих можливостей педагогів сприяла самоосвіта вихователів, курсова перепідготовка, атестація (Король Н.М., Рева Т.В.).

З метою становлення фахової майстерності педагогів та підвищення якості освітнього процесу у дошкільному закладі діяла система наставництва  молодого вихователя Ільїної А.Ю., за якою  були закріплені досвідчені педагоги: Горошко А.В., Король Н.М., Мисенко О.Г., та молодого інструктора з фізичної культури Савченко Н.В., за якою  була закріплена Іващенко С.М., які надавали своїм молодим колегам консультативну та практичну допомогу, сприяли становленню їх професійних умінь та навичок.

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності забезпечили такі форми роботи, як:

1.   Система навчання елементам самоосвіти, саморозвитку, самоконтролю, самокорекції.

2.   Консультації, що сприяли підвищенню рівня методичної компетентності, оптимізації педагогічного процесу за Базовим компонентом дошкільної освіти, покращенню дидактичного забезпечення педпроцесу, ознайомленню з педагогічними технологіями, залученням передового педагогічного досвіду в практичну діяльність.

3.   Проблемні, навчальні, теоретичні семінари, практикуми та інші форми роботи з актуальних питань розширили знання педагогів про нормативно-правові документи, які регламентують зміст дошкільної освіти, дали змогу педагогам різнобічно та поглиблено розглянути окремі напрями, структурні компоненти, змістові наповнення, концептуальну основу та цілісність Базового компоненту дошкільної освіти, підтримували на належному рівні педагогічні зусилля та можливості педагогів, що позитивно впливає на підвищення рівня педагогічного керівництва освітнім процесом.

4.   Відвідування методичних об’єднань педагогів міста: Жульова Н.О. (ДНЗ № 2, СДПУ ім. А.С. Макаренка), Іващенко С.М. (ДНЗ 8, 13, 14, 19, 22, НВК № 11, ІМЦ, ЗОШ № 6, 17, 23, СДПУ ім. А.С. Макаренка), Ільїна А.Ю. (ДНЗ № 32), Король Н.М. (ДНЗ № 32), Мисенко О.Г. (ДНЗ № 1, 36), Мусієнко Т.М. (ДНЗ № 23), Рева Т.В. (ДНЗ № 8, 27, СДПУ ім. А.С. Макаренка), Савченко Н.В. (ДНЗ № 30, 40), Селіна І.А. (ДНЗ № 20), Хомякова О.В. (ДНЗ № 15, ІМЦ, СДПУ ім. А.С. Макаренка, НВК № 9).

5. Горошко А.В., завідувач, отримала сертифікат Центру інноваційних технологій «Школа ейдотехніки» про навчання за практичним курсом «Технології продуктивного спілкування» та сертифікат Міжнародного фестивалю освітніх технологій «Перспектива – Суми 2017» за спеціалізовані тренінги: «Графологія», «Мнемотехніка», «Технологія «перевернутого» навчання».

Іващенко С.М., вихователь-методист, брала участь у майстер-класах Баєр О.М. «Розвиток позитивного образу-Я дитини на основі казкотерапії», «Використання мультимедійної системи у проведенні дитячих свят»; Гавриш Н.В. «Застосування коректурних таблиць у роботі з дошкільниками», «Методичний супровід використання в робот із дошкільниками навчально-методичного посібника «Вчимося розповідати. Складання розповідей за серіями сюжетних картин на основі літературних творів».

6. Активна участь педагогів у міських та обласних заходах:  Ільїна А.Ю.: обласний відбірковий конкурс чітців, присвячений пам’яті Т.Г.Шевченка (отримала диплом), районний фестиваль народної творчості «Хліборобська пісня 2017» (отрима диплом ІІ ступеня), зайняла І місце у ХІІІ районному фестивалі-конкурсі молодіжної творчості «Молоді голоси» (отримала диплом); міський фестиваль народної творчості «Сумські зорі 2017» (отримала диплом лауреата міського фестивалю).

Вихованці закладу та їх батьки брали участь у міському фестивалі дитячої творчості «Щасливий світ дитинства». За підсумками заключного етапу  оркестр  «Веселі музики» бере участь у гала-концерті. 

На педрадах розглядались питання, що були актуальними щодо розв’язання основних завдань дошкільного закладу на поточний начальний рік: реалізація Базового компоненту дошкільної освіти та Базової програми дітей дошкільного віку «Я у Світі», вдосконалення педагогічного процесу, ознайомлення з педагогічним досвідом, підвищення професійної майстерності педагогів. Форми проведення педрад вибирались таким чином, щоб забезпечити максимальну активність педагогів, в педради вводились активні форми роботи – ігрові вправи, диспути, виставки, педагогічні тренінги, релаксації та інше. Виконання рішень педрад сприяло поліпшенню методичного та матеріального забезпечення педпроцесу, підвищенню ефективності праці педагогів.

Успішному вдосконаленню професійної діяльності педагогів, поглибленню її змісту сприяла праця на методичних годинах, де розглядались листи та накази МОН України, департаменту освіти і науки облдержадміністрації, управління освіти і науки Сумської міської ради, ДНЗ № 24, заслуховувались звіти по самоосвіті, обмін досвідом роботи з проблемних питань, підсумки контролю за педпроцесом, підсумки конкурсів, виставок, анкетування тощо.    

Вихователі першої молодшої групи Мусієнко Т.М., Селіна І.А., поновили осередки сенсорного розвитку дидактичними іграшками за методикою Монтессорі, що сприяють максимальному накопиченню сенсорного досвіду дітей, куточки народознавства та для батьків, що налагодило ефективнішу співпрацю з батьками. Педагоги сприяють створенню в групах позитивної, емоційної атмосфери, прищеплюють малюкам навички самообслуговування і основи базових якостей особистості.

Протягом навчального року вихователі другої молодшої групи Мисенко О.Г., Ільїна А.Ю. працювали над пошуково-дослідницьким, фізичним та моральним розвитком дітей, формуванням у дітей культурно-гігієнічних навичок та самообслуговування. Діти соціально активні, комунікабельні, мають навички спілкування з дорослими і однолітками, у них сформовані початкові математичні знання і вміння, що дало можливість застосовувати набуті знання у різних життєвих ситуаціях. Педагоги протягом року поповнили осередок фізичного розвитку спортивним обладнанням,  що активізувало інтерес дітей до занять з фізкультури, спортивних ігор, змагань, куточок пошуково-дослідницької діяльності, у дітей активізувся інтерес до дослідів, придбали настільні ігри, які сприяли розумово-мовленнєвому та пізнавальному розвитку дітей.

Педагоги середньої групи Клименко О.М., Король Н.М. працювали над мовленнєвим та моральним вихованням дітей на засадах спадщини Сухомлинського В.О., розвитком активного інтересу до предметів і явищ навколишнього світу, пізнавальної діяльності, формуванням основ з безпеки життєдіяльності, соціальної компетенції, сприяли формуванню позитивного образу «Я» та вміння взаємодіяти в колективі однолітків.

Протягом навчального року вихователі старшої групи Жульова Н.О., Рева Т.В. та спеціалісти: Хомякова О.В., музичний керівник, Савченко Н.В., інструктор з фізичної культури, Титаренко Н.О., практичний психолог, забезпечили підготовку п’ятирічних дітей до шкільного життя, необхідний рівень їх розвитку, вихованості, мотиваційної, емоційної, вольової, комунікативної, фізичної підготовки, розвиток пізнавальних психічних процесів, мовлення, прищеплювали елементарні математичні уміння, надали дітям необхідних знань за Базовим компонентом дошкільної освіти. Були проведені змістовні екскурсії дітей по місту, до фонтану Садко, станції Юних натуралістів, краєзнавчого музею, монументу Голодомору, пожежної частини, магазину, бібліотеки, школи, туристичний похід до річки Сумка. Практичним психологом обстежено на готовність до школи 20 дітей – 100 %. За результатами обстеження до навчання у школі готові 19 дітей (95%), 1 дитина (5%) не готові до школи з причини функціональної незрілості та за станом здоров’я. З цією дитиною практичний психолог проводить корекційну роботу.

Разом з педагогічним колективом психологічна служба також створювала умови для зміцнення психічного здоров’я  дітей дошкільного закладу.

З метою навчання дітей прийомам зняття психоемоційної напруги практичним психологом проводились заняття за авторською розвивальною програмою «Хвилинки релаксації». Кожне заняття включало нетрадиційні методи впливу на психіку дитини, а саме: ввідну медитацію, етюди, ігри-медитації, релаксаційні вправи, дихальні вправи, мудри. Для досягнення психічної та соматичної релаксації застосовувалась спокійна релаксаційна музика. За допомогою таких вправ діти набули навичок концентрації уваги, пластики, координації рухів.

Четвертий рік у дошкільному закладі в рамках тижня психології проводився «Кольоровий тиждень», у ході якого учасники навчально-виховного процесу мали змогу зняти психоемоційну напругу та отримати заряд позитивних емоцій завдяки оздоровчій технології кольоротерапії.

Позапланово, відповідно до листа МОН України № 699/01-10 від 03.03.2017 «Щодо проведення в навчальних закладах кампанії з питань пропаганди психічного здоров'я» у дошкільному закладі протягом березня проведено заходи щодо збереження та зміцнення психічного здоров'я усіх учасників навчально-виховного процесу, які були направлені на: підвищення психологічної компетентності педагогів щодо виявлення дітей з ознаками застосування проти них різних видів насильства (групова консультація «Домашнє насильство та його типи. Наслідки кривдження дітей»); формування самосвідомості та вміння протистояти негативним явищам (робота з метафорами, поради педагогам для стабілізації позитивного емоційного стану під час роботи); визначення, чи задовольняють батьки емоційні потреби дітей; формування батьківської самосвідомості з питань ефективної взаємодії батьків і дітей та забезпечення оптимальних умов їх виховання (виступ на групових батьківських зборах «Звідки починається самотність дитини»,); формування позитивного образу «Я» дитини; підвищення її самооцінки; створення умов для забезпечення емоційних потреб кожної дитини (творчий проект ««Я» у світі Дитинства», акція «Здійсни бажання дитини»).

Згідно з річним планом роботи підвищення  психологічної культури учасників освітньо-виховного процесу в ДНЗ з питань збереження психологічного здоров’я відбувалось шляхом проведення тренінгових занять, консультацій, виступів на педрадах. Особлива увага приділялась профілактиці професійних стресів працівників дошкільного закладу та формуванню їх стресостійкості. Практичним психологом було проведено діагностику стану стресу у педагогів, що дало змогу визначити рівень та причини, які його викликають на робочому місці. За результатами діагностики розроблено рекомендації педагогам для стабілізації позитивного емоційного стану під час роботи, проведено: групову консультацію «Самозахист від негативних емоцій інших»; тренінгове заняття «Методи забезпечення психологічного комфорту засобами мистецтва»; майстер-клас «Кольорові фантазії» з застосуванням арт-терапевтичної технології, що сприяло освоєнню педагогами прийомів саморегулювання емоційного стану та зменшенню психоемоційної напруги.

З метою стимулювання взаємодії між працівниками різних підрозділів, згуртування членів колективу, формування командної єдності практичним психологом Титаренко Н.О. проведено тренінгове заняття для обслуговуючого персоналу дошкільного закладу «Командний дух – запорука єдності колективу».

Психологічна просвіта батьків здійснювалась шляхом виступів на загальних та групових батьківських зборах, консультацій. На загальних батьківських зборах практичний психолог виступила з питання «Профілактика медичних страхів у дітей», під час якого батьки розширили уявлення щодо методів ефективної взаємодії з дитиною під час відвідування лікарні та попередження можливих труднощів.

Згідно з річним планом роботи для батьків проведено групові консультації з наступних питань: «Дитина на порозі дитячого садка», «Шість порад для мам, якщо дитина плаче», «Батькам про права дітей», «Стрес і темперамент», «Труднощі підготовки до школи майбутніх першокласників», під час яких батьки отримали рекомендації щодо вирішення проблемних питань у вихованні та розвитку дитини.

Також практичним психологом проводились індивідуальні консультації за результатами психологічних досліджень та запитами батьків і педагогів. Основна тематика звернень від батьків стосувалась слідуючих питань: індивідуальні особливості розвитку дитини; надання інформаційної допомоги про порядок отримання пільг сім’ям, де батьки є учасниками АТО; дитячі страхи; затримка мовленнєвого розвитку дитини; негативні прояви поведінки (вередування та дитячі капризи); зменшення психоемоційної напруги та відновлення внутрішньої рівноваги у дорослих; визначення подальшого місця виховання дитини з вадами мовлення; стосунки дитини з однолітками тощо.

Протягом року практичний психолог продовжувала підвищувати професійний рівень. Відвідала міжрайонне методичне об’єднання практичних психологів «Організація та проведення засідання консиліуму у дошкільному закладі», під час якого отримала інформацію щодо нормативно-правового забезпечення та організації ППК у ДНЗ. Актуалізувала знання, отримала додаткову літературу для самопросвіти в ході групової консультації для практичних психологів ДНЗ з питання «Механізми психологічного захисту у дошкільників – зовнішні прояви». У лютому 2017 року отримала сертифікат учасника ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін», під час якої відвідала майстер-класи «Критичне мислення як інструмент самодопомоги у кризових умовах життя», «З тривоги починається свобода», «Мандала терапія як вихід з кризи», «Робота з дитячими страхами в системі пісочної терапії». У квітні 2017 року отримала сертифікат учасника VI обласного Психологічного Форуму «Психологічні горизонти: теоретичний потенціал та практичні інновації» в рамках якого відвідала майстер-класи «Сам собі «швидка допомога»», «Методи і техніки кризового консультування: досвід надання психологічної допомоги та підтримки».

У навчальному закладі створені належні умови для організації музично-естетичного виховання та здійснення гармонійного різнобічного музичного розвитку дітей. Музичний керівник Хомякова О.В. постійно підвищує педагогічну майстерність, працює над інноваційною технологією «Музична релаксація», поповнила добірку музичного репертуару для слухання класичної музики по всім віковим групам. Впровадження на музичних заняттях елементів логоритміки дало можливість краще розвинути музичний слух у дітей.

У ДНЗ працює гурток «Веселі музики» (гра на дитячих музичних інструментах) – керівник Хомякова О.В., який сприяв розвитку музично-ритмічних здібностей вихованців, підвищив інтерес батьків до музичної освіти дітей, їх виступів та участі у дитячій самодіяльності.

Протягом навчального року у закладі також створені належні умови для організації всіх видів трудової діяльності. У наявності є інвентар для господарсько-побутової, художньої, ручної праці, праці в природі. Інвентар зручний в користуванні, розміщений в доступних для дітей місцях та відповідає вимогам техніки безпеки.

Організація трудової діяльності у дошкільному закладі спрямована на розв’язання низки завдань пізнавального, соціально-морального, емоційно-ціннісного, мовленнєвого, фізичного, креативного розвитку: ознайомлення з працею дорослих, формування уявлень про соціальне значення праці, виховання інтересу і поваги до праці інших людей, бажання долучатися до посильної трудової діяльності, трудових умінь і навичок.

З метою вивчення стану організації життєдіяльності дітей протягом навчального року в ДНЗ були проведені такі види контролю: оперативний («Підготовка вихователів до нового навчального року» (серпень 2016 року), «Аналіз організації та проведення гурткової роботи» (листопад 2016 року), «Організація та проведення пошуково-дослідницької діяльності в ДНЗ» (грудень 2016 року), «Підготовка вихователів до літнього оздоровчого періоду» (травень 2017 року)), тематичний («Вивчення стану адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ДНЗ» (жовтень 2016 року), «Готовність дітей до школи» (березень 2017 року), «Організація та планування роботи з образотворчої діяльності з дітьми дошкільного віку. Використання нетрадиційних художніх технік для розвитку дитячої творчості» (квітень 2017 року)), попереджувальний («Вивчення роботи вихователів, що атестуються» (листопад 2016 року – січень 2017 року)), комплексний («Стан освітньо-виховного процесу в середній групі» (лютий 2017 року)), що дало змогу вивчити стан освітньої роботи з даних питань, визначити результативність діяльності педагогів, спрямовану на реалізацію завдань Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колекти​ву загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєн​ня програми «Я у Світі» зроблено висновки щодо загальної компе​тентності дошкільників: дані моніторингу свідчать про те, що протя​гом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображаються у значному збільшенні кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

Про ефективність проведених заходів протягом року щодо збереження психічного здоров'я дітей свідчать результати моніторингового дослідження практичного психолога (на діаграмах), яке показало, що у порівнянні з початком навчального року рівень тривожності та психічної напруги знизився по всім віковим групам.

У дошкільному закладі працює постійно діючий консультаційний центр, який отримав високу оцінку від батьків. На їх думку саме тут вони отримали необхідні знання і вміння для поліпшення психологічного мікроклімату в сім’ї та гармонізації стосунків з дітьми.

Усі проведені заходи (тижні, свята, розваги, колективні перегляди) висвітлювались на стенді «Наші досягнення» та сайті ДНЗ, матеріали узагальнювались у вигляді звітів, фотоколажів, посібників з досвіду роботи педагогів тощо.

У 2016-2017 навчальному році в ДНЗ виховувалось 70 дітей, які 100% перебували на диспансерному обліку у лікаря-фтизіатра.

За групами здоров’я такий розподіл: ІІ група – 68 дітей, ІІІ група – 2 дітей.

За фізкультурними групами: основна група – 68 дітей, підготовча –  2 дітей.

З метою зміцнення імунітету дітей в ДНЗ проводиться посезонне профілактичне лікування, що включає вітамінізацію, вживання фітонцидів та фіточаїв, фітопрофілактика, вітамінотерапія, прийом імуномодулюючих препаратів, загальне УФО.

Аналіз захворюваності серед дітей за 2016-2017 навчальний рік у порівнянні з минулим роком показав, що соматична та інфекційна захворюваність збільшилась (соматична – ГРВІ, бронхіти; інфекційна – вітряна віспа). Основні причини збільшення захворюваності дітей ДНЗ: у грудні 2016 року – спалах ГРВІ; у січні-травні 2017 року – карантин по вітряній віспі (продовжується на червень місяць 2017 року).

 

 

2015-2016 н.р.

2016-2017н.р.

+-

випадків

%

випадків

%

випадків

%

Загальна

75

100

118

167,6

+ 43

+ 67,6

Соматична

73

97

93

136,8

+ 20

+ 39,8

Інфекційна

2

3

27

39,7

+ 25

+ 36,7

Пропуски на одну дит. по хворобі

3,1

6,9

+ 3,8

% відвідування

76

76

-

Найнижча захворюваність відмічається у першій молодшій групі  «Сонечко» (пропуски по хворобі 1 дитиною становлять 4 д/дня проти показника по ДНЗ – 6,9 д/дня).

Зовсім відсутні ендокринологічні захворювання, стафілокок, захворювання кровотворних органів. У 2016-2017 навчальному році було 2 випадки травматизму (1- побутовий, 1 - ДНЗ).

Взаємодія медичного та педагогічного персоналу ДНЗ, дитячої поліклініки, лікарів-фтизіатрів (100% охват дітей диспансеризацією), підвищення контролю за фільтром дітей, які поступають в ДНЗ, дають позитивний результат.

При організації харчування дошкільний навчальний заклад керується «Інструкцією по організації харчування дітей» та нормативно-технологічною документацією відповідно до вимог. Велика увага приділяється організації правильного харчування дітей раннього, дошкільного віку, забезпеченню асортименту продуктів згідно з перспективним меню на осінньо-зимовий період, весняний та оздоровчий літній, технології та якості приготування страв, організації харчування в групах.

У ДНЗ №24 дотримується грошова норма харчування: сад – 18,00 грн.,  яслі – 14,00 грн.

Фактично використано:

 

2016 рік 

(норма сад – 16,00 грн.,  яслі – 12,00 грн.)

2017 рік 

(норма сад – 18,00 грн.,  яслі – 14,00 грн.)

січень

лютий

березень

квітень

січень

лютий

березень

квітень

Сад

16,27

16,05

16,10

16,17

17,95

18,18

18,65

18,04

Яслі

11,62

12,11

11,85

11,98

13,62

13,94

14,04

14,01

Аналіз перевірок стану навчально-виховної роботи в дошкільному закладі, результати підсумкових і контрольних занять свідчать, що вихователі забезпечили виконання Базового компоненту дошкільної освіти.

Протягом 2016-2017 н.р. проводилась планомірна робота щодо покращення матеріально-технічної бази ДНЗ №24 за рахунок міського фінансування:

1. Бюджетні кошти за І квартал 2017 року:

1.1. Рахунок 2240 «Послуги» - 66333,00 грн.

1.2. Рахунок 2210 «Придбання» – 49608,00 грн.   

Протягом 2016-2017 н.р. проводилась планомірна робота щодо покращення матеріально-технічної бази ДНЗ №24 за рахунок міського фінансування:

1. Придбання: періодична преса; вхідні металеві двері (в ДНЗ та на харчоблок); методичні посібники; посуд; меблі; господарський інвентар; канцтовари тощо.

2. Технічна підготовка до нового навчального року.

3. Проведено капітальний ремонт 4 туалетних кімнат та частково підлоги загального коридору.

4. Поновлено дитячі майданчики (лавки (10 шт.), гойдалки (6 шт.), каруселі (3 шт.)).

5. Постелено лінолеум 255 м2 (музично-спортивна зала, 2 групові кімнати, 4 роздягальні дитячі).

Таким чином, педагогічний колектив у ДНЗ протягом 2016-2017 навчального року послідовно розв’язував актуальні завдання державної політики в галузі освіти, забезпечив особистісно-орієнтований, інтегрований підходи до освітнього процесу, реалізував умови оптимізації навчання та виховання дітей в дошкільному закладі.

Висловлюю щиру подяку всьому колективу закладу, батьківському комітету та батьківській громаді за порозуміння, небайдужість, згуртованість, активність, ініціативність! Бажаю всім Вам здоров’я, наснаги, радості, миру в родинах та в нашій Україні! Маю надію на подальшу співпрацю, толерантні відносини, розквіт нашого закладу та держави! 

 


Національна гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія

Контакт

Сумський санаторний ДНЗ №24 "Оленка"

40009, Україна, м. Суми,
вул. Пушкіна, 49А


(0542) 61-13-33


Оголошення

Інформація щодо епідеміологічної ситуації кору 2017

13.07.2017 09:09
У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації щодо захворюваності на кір у Сумській області доводимо до Вашого відома лист відділу охорони здоров’я Сумської міської ради  від 11.07.2017 № 24.01-17/802  «Інформація щодо епідеміологічної ситуації кору 2017» та інформаційну...

—————

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 386 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:50

—————

Національна дитяча «гаряча лінія» 0 800 500 225 або 772 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:48

—————


счетчик посещений