Арт-терапія як метод лікування за допомогою образотворчого мистецтва - Іващенко С.М., вихователь-методист

11.04.2017 16:18

Арт-терапія — метод лікування за допомогою художньої творчості, є одним із самих м'яких і глибоких мето­дів у роботі з дітьми, особливо в психології. Малюючи, займаючись ліпленням чи навіть описуючи літературно свою проблему чи настрій, отримуєш закодо­ване послання від самого себе зі своєї підсвідомості.

Метод  арт-терапії є одним з давніх форм корекції емоційного стану, зняття накопиченої психічної напруги, заспо­коєння та сконцентрування своєї уваги.

Існує багато видів арт-терапії, її напрямки є найбільш розповсюджени­ми. Сама арт-терапія є напрямком, який поєднує використання в терапевтичній практиці візуальних мистецтв: малюнка, живопису, монотипій, мозаїк, колажів, гриму, боді-арту, масок, ліплення тощо. Арт-терапія — найбільш розроблений напрямок із величезною кількістю тех­нік, прийомів, методик. Саме з малюнка почалася історія арт-терапії як психоте­рапевтичного методу. Перевагою арт-терапії є відсутність протипоказань та активна діяльність дітей на заняттях, їх бажання працювати. Досить потужним чинником для «запуску» рухової діяльності може стати потреба дитини в самовиявленні, самоствердженні, для реалізації якої діти широко використо­вують творчість. Тому серед сучасних можливостей подальшого удосконален­ня реабілітаційних технологій належна увага надається арт-терапії.

Арт-терапія — це лікування за допо­могою залучення дитини до мистецтв. При цьому дитина навчається спілкува­тись з навколишнім світом на рівні екосистеми, використовуючи образотворчі, рухові та звукові засоби. Вона має змогу самостійно висловлювати свої почуття, потреби та мотивацій своєї поведінки, діяльності і спілкування, необхідні для її повноцінного розвитку та пристосування до навколишнього середовища.

Основна увага при проведенні корекційної арт-терапії приділяється ставлен­ню дитини до своєї діяльності, своїх малюнків, гри на музичних інструментах тощо. Головне завдання педагога спря­моване на розвиток мотивації дитини до діяльності, відбір прийомів арт-терапії для кращого формування мотиваційної сфери у дітей з різними формами орга­нічного ураження нервової системи.

Арт-терапію, як методику корекції, доцільно використовувати в комплексі функціонально-системної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеже­ними можливостями здоров'я. Застосування арт-терапії підвищує піз­навальну активність дітей, сприяє сен­сорному та руховому розвитку, концен­трує увагу. Крім того, арт-терапія дозво­ляє здійснювати більш ефективний вплив на формування емоційної сфери, спонукає до подальшого розвитку компенсаторних властивостей збережених функціональних систем.

Педагогічна корекція за допомогою арт-терапії у дітей з обмеженими можли­востями здоров'я (клініко-синдромологічними формами органічно­го ураження нервової системи) має свої особливості і визначає доцільність врахування загальних та індивідуальних напрямів і умов роботи, а саме: віку дити­ни, ступеня зрілості всіх функціональних систем, індивідуальних властивостей її особистості. Але цей метод доцільно використовувати в роботі і з здоровими дітьми для покращення їхньої роботи на заняттях і для зняття перевтоми.

Загальні напрями та умови проведен­ня арт-терапії схожі на інші методики педагогічної корекції і добре впливають на всіх дітей. Арт-терапія дає високий позитивний емоційний заряд, формує впевненість в своїх силах у дітей, їх особистість. Арт-терапія не має обмежень у використанні і не вимагає великих зді­бностей до образотворчої діяльності чи певних навичок. Арт-терапія є засобом спілкування педагога з вихованцями.

Педагог зобов'язаний:

1) усвідомлювати і пам'ятати про труд­нощі дитини в реалізації можливостей своїх функціональних систем;

2) встановити напрями і завдання корекційної роботи з арт-терапії;

3) підібрати ті види арт-терапії, які конкретна дитина спроможна виконати і отримати результат;

4) дати можливість дитині самостійно вибрати завдання;

5) встановити з дитиною доброзичли­вий двобічний контакт;

6) регламентувати роботу дитини, що дає змогу підвищити зосередження уваги.

Такі правила проведення корекції і арт-терапії стимулюють пізнавальну активність дитини, організовують її поведінку, підвищують самооцінку.

Аналіз сучасних дослідників з арт-терапії мистецтвом дозволяє вбачати, що цей метод для лікувальних цілей є доцільним і тому:

1) дає можливість для вираження агресивних почуттів в соціально доступ­ній манері. Малювання фарбами чи ліплення являються безпечним спосо­бом розрядки напруги, яка присутня в дитини;

2) прискорює прогрес в терапії. Підсвідомі конфлікти та внутрішні переживання легше виражаються за допо­могою зорових образів;

3) дає підстави для інтерпретації і діа­гностичної роботи в процесі арт-терапії. Творчість є основним в такій роботі;

4) дозволяє працювати з відчуттями і є єдиним інструментом для покращення відчуття та переконань;

5) допомагає підняти емоційний стан до позитивного;

6) є ланцюжком у виникненні почуття внутрішнього контролю та порядку. Малювання, живопис фарбами та ліплення приводять до необхідності використовування форми та кольору;

7) розвиває та підсилює увагу до від­чуттів. Мистецтво виникає в результаті творчості, яка дає можливість змінити зорове відчуття і дозволяє експеримен­тувати з ними;

8) підсилює відчуття того, що індиві­дуальність є цінним і потрібно творчо її розвивати.

Така терапія допомагає вирішити кон­флікти та досягти гармонії в собі, навчає фантазувати і уявляти.

Арт-терапія — це психотерапевтична техніка, яка заснована на творчості. Дана техніка допомагає виражати свої ідеї та переживання за допомогою художньої творчості. На заняттях вико­ристовують музику, співи, рухи, танець, поезію, малювання, ліплення тощо. Всі ці види творчості, а також їх характеристики (колір, форма та розмір) допомагають змінити внутрішні пережи­вання, бажання, страхи, надії і викласти їх в малюнку чи іншому виді діяльності. Арт-терапія — один з глибоких методів психології і в той же час достатньо м'який засіб, щоб допомогти людині «поговорити» з самим собою та зрозу­міти зміст свого внутрішнього світу, зняти перевантаження з організму.

Арт-терапія допомагає зрозуміти про­блему і розглянути варіанти її вирішення, вибрати для себе найнеобхідніше, тому є необхідною в роботі не лише психологів, а й вихователів.

—————

Назад


Національна гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія

Контакт

Сумський санаторний ДНЗ №24 "Оленка"

40009, Україна, м. Суми,
вул. Пушкіна, 49А


(0542) 61-13-33


Оголошення

Інформація для батьків щодо прийому дітей під час карантину

06.08.2020 14:54
Інформація для батьків  Запис дітей з електронної черги в дошкільний заклад буде проводитись 10.08.2020  з 13.00 до 14.00 на вході в дошкільний заклад. Для оформлення документів повинен бути один представник родини, без дитини, у захисній масці та мати з собою: - копію...

—————

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 386 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:50

—————

Національна дитяча «гаряча лінія» 0 800 500 225 або 772 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:48

—————


счетчик посещений