Виховання патріотично налаштованої особистості дошкільника - Іващенко С.М., вихователь-методист

20.09.2016 13:00

Чи можна назвати дошкільника патріотом? Навряд чи. Адже патріотичне почуття за своєю природою надзвичайно складне й багатогранне. Діти навіть у старшому дошкільному віці ще мало усвідомлюють, що таке патріотизм. Однак, погодьтеся, що малюки здатні переживати почуття міцного емоційного зв'язку з батьками, рідною домівкою, найближчим оточенням. Вони відчувають ставлення дорослих й чутливо реагують на них. Тож формувати ціннісне ставлення до сім'ї, рідної домівки, навколишньої природи слід уже з раннього віку власним прикладом. З віком закладені основи системи ціннісних ставлень обов'язково переростуть у почуття патріотизму, яке людина несе в серці крізь усе життя

Одним із пріоритетних напрямів роботи дошкільних навчальних закладів цього річ має бути патріотичне виховання особистості дошкільника. Утім, виховання патріотичних почуттів у дітей дошкіль­ного віку — завдання надзвичайно складне. Адже в шести-семирічному віці діти ще не усвідомлюють, що таке патріотизм, а їхні патріотич­ні почуття засновуються лише на інтересі до найближчого оточення, яке вони бачать щодня, вважають рідним і нерозривно пов'язаним із ними. Тому, вибудовуючи ефективну систему патріотичного вихован­ня, педагоги нашого дошкільного закладу спрямували всі зусилля на:

 • формування в дітей ціннісного ставлення до рідною дому, сім'ї, дитячого садка;
 • усвідомлення дітьми своєї національної приналежності, ви­ховання почуття гордості з того;
 • прищеплення поваги до людей праці, захисників Вітчизни, державної символіки;
 • виховання любові до рідної природи, бажання її оберігати.

Упровадження гуманістичних та патріотичних ідей

Василя Сухомлинського

У роботі з дітьми ми широко застосовуємо ідеї видатного українського педагога Василя Сухомлинського, зокрема ідею створен­ня освітнього закладу як осередку культури, де «...панують чотири культи: Батьківщини, людини, книги й рідного слова».

На думку видатного педагога, формувати національно свідоме покоління слід вже з дошкільного віку. Адже саме в цьому віці діти чутливі до емоційного впливу і схильні до наслідування. Саме в дошкільному віці активізується інтерес до соціального світу та суспільних явищ. А це і є тим сприятливим ґрунтом, на якому можна сформувати в дітей перший досвід прояву любові до близького оточення, власної домівки, рідного краю з його природою, історією та традиціями, рідної мови.

Василь Сухомлинський запропонував чимало оригінальних педагогічних методів, спрямованих на розвиток творчих, розумових і фізичних здібностей особистості дошкільника, пробудження любові до рідного краю. Зокрема, він вважав, що захоплення красою просторів України, її природними багатствами виникає тоді, коли дитину навчили бачити красу безпосередньо навколо себе. А тому впровадив «уроки мислення в природі», які образно називав «подорожами до джерела живої думки». У своїй роботі ми також використовуємо запропонований Василем Сухомлинським метод спостереження в природі і вважаємо його надзвичайно ефективним. 

Система патріотичного виховання, за якою працюємо, містить три напрями:

 • робота з дітьми;
 • взаємодія з батьками;
 • підвищення фахової майстерності педагогів.

Для кожного з напрямів ми дібрали відповідні форми та методи організації роботи з патріотичного виховання.

Робота з дітьми

Роботу з виховання в дошкільників любові до Батьківщини ми розпочинаємо з ознайомлення їх із рідним містом, прищеплюючи ціннісне ставлення до власної домівки, двору, вулиці тощо. Аби полегшити дітям засвоєння ключової інформації про рідне місто, ми виділили в цьому тематичному блоці (табл.) підтеми.

Тематичний блок «Рідне місто»

Підтема

Змістове наповнення

Історія міста

Історія заснування міста, причини виникнення тут людського поселення. Походження назви міста.

Вулиці та площі

Найбільші площа та вулиця нашого міста. Вулиця, на якій я живу. Вулиця, на якій розміщено мій дитячий садок

Визначні місця

Пам'ятники, знакові будівлі, музеї, театри, державні установи

Промислові об'єкти

Великі підприємства нашого міста, їх вплив на екологію

Герб міста

Значення символів, зображених на гербі міста

Видатні уманчани

Видатні люди, які прославили рідне місто. Люди, чиїми іменами названі вулиці, школи, підприємства, і чому саме

Природа

Парки і сквери, флора та фауна рідного міста. Як називається річка, на березі якої розташоване місто

 

Культурна спадщина, сучасні осередки культури

Історичні пам'ятки, музеї, театри, виші, школи, дитячі садки, бібліотеки

Культура поведінки

Як поводитися на вулиці, у міському транспорті, музеї, театрі, на прогулянці, на загальноміських святах

 

Відпочинок

Улюблені місця відпочинку жителів міста. Традиції та свята нашого міста. День міста

Захисники міста

Відповідальні за спокій та добробут людей у місті. Рятівники, які допомагають людям у надзвичайних ситуаціях. Хто такі ветерани та нинішні захисники Вітчизни

Звісно, найперше, що має засвоїти дитина — це назву рідного міста. Утім, дошкільник усвідомлює себе передусім жителем своєї вулиці. Тож виховувати любов до Батьківщини розпочинаємо з малого — із ознайомлення з вулицями, на яких живуть діти. Для цього проводимо екскурсії вулицями рідного міста, розглядаємо фотографії, альбоми тощо. Аби діти «відчули» своє місто, розповідаємо їм цікаві історії та легенди про нього.

Під час ознайомлення з природою рідного краю робимо акцент на її красі, розмаїтті, багатстві. Зокрема, діти отримують уявлення про те, які тварини живуть та які рослини ростуть у наших лісах, які квіти квітнуть на українських полях і луках. Під час засвоєння цього тематичного блоку виховуємо в дітей бажання не лише помічати красу рідної природи, а й зберігати та примножувати її. Адже це — найголовніше завдання екологічної освіти. Найефективнішим прийомом реалізації завдань цього тематичного блоку є проведення педагогами спостережень в атмосфері творчої співпраці з дітьми та хвилинок милування красою рідного довкілля.

Ще один важливий напрям роботи з виховання любові до Батьківщини — формування у дітей уявлень про людей рідного краю, їхню працю, прищеплення шанобливого ставлення до представників різних професій та власне праці. Саме тому ми систематично проводимо бесіди з видатними людьми міста та області, найліпшими фахівцями в тій чи тій галузі, чиї справи гідні наслідування й можуть стати прикладом для дітей. Цікавими й повчальними для дошкільників є екскурсії на підприємства міста й ознайомлення з працею народних майстрів. Окрім того, педагоги розповідають дітям про видатних людей, які прославили наш край, — художників, композиторів, письменників, науковців, мандрівників, філософів, лікарів тощо.

Надзвичайно важливо нині прищеплювати дітям шанобливе ставлення до воїнів-захисників України. Значний виховний вплив на дітей мають зустрічі з ветеранами Другої світової війни, відвідування історичних музеїв, перегляд фрагментів історичних фільмів, а також розповіді про воїнів-героїв. які мужньо захищають українську землю в наш час.

Знання про державу, які ми закладаємо в дошкільниках, охоплюють:

 • назву держави та її столиці;
 • ключові події в історії України та Києва;
 • видатні місця України;
 • державні та народні символи, історія їх походження;
 • українські народні звичаї та традиції.

Назву держави закріплюємо з дітьми під час дидактичних ігор — «Хто назве більше країн», «З якої країни гості?», «З якої країни ця іграшка?», а також виконання вправ — «Із назв держав обери назву своєї», «Відшукай нашу державу на мапі світу».

Належну увагу ми приділили й створенню відповідного розвивального середовища. Насамперед ми створили куточок державної символіки, де розмістили герб України, прапор, текст гімну. У кожній віковій групі обладнали національні куточки, матеріали яких використовуємо під час проведення занять із краї­нознавства.

Ознайомлення з українськими народними звичаями та традиціями здійснюємо під час екскурсій до музеїв культури й побуту, читання та інсценування творів художньої літератури, проведен­ня розваг на кшталт «Посвята в козачата», «Козацькому роду нема переводу», та календарно-обрядових святах — «Осінній ярмарок», «Свято хліба», «Вечорниці на Андрія», «Різдвяна зірка». Ці та інші заходи сплановано відповідно до народного календаря.

У нашому дошкільному навчальному закладі діє міні-музей на­родної культури й побуту. У його експозиції представлені на­ціональні костюми, старовинні меблі, посуд, знаряддя праці, збірки українського фольклору, а також фонотека з аудіозаписами народної музики тощо. Включення міні-музею народ­ного побуту в освітній простір збагачує розвивальне серед­овище дошкільного навчального закладу. Саме такий музей відкриває для дитини можливість першого проникнення в по­бут рідного краю. Окрім того, музей розширює можливості подання інформації за допомогою гри.

Ми розуміємо, що успішне формування зачатків патріотичних почуттів у дошкільників можливе лише за умови їх активної взаємо­дії з довкіллям через гру, предметну діяльність, спілкування, працю, навчання. Тож педагоги широко застосовують сучасні методи ро­боти: інтерактивні ігри, пошуково-дослідницьку діяльність, завдан­ня творчого характеру, метод «навмисної помилки», прийоми ТРВЗ тощо.

Взаємодія з батьками

Навчити дітей любити рідний край, поважати інших, проявля­ти співчуття та терпіння до оточення, цінувати родинні взаємини не­можливо без активної участі сім'ї в освітньому процесі. Тож систе­ма патріотичного виховання в нашому дошкільному закладі широко охоплює й роботу із сім'ями дошкільників. Як свідчить досвід, у ро­боті з батьками ефективними є такі форми роботи, як:

 • анкетування;
 • тестування;
 • спостереження;
 • індивідуальні та групові бесіди;
 • батьківські збори.

Анкетування, яке ми зазвичай проводимо на початку знайом­ства з дитиною та її родиною, дає нам змогу визначити не лише рівень сформованості в батьків патріотичних почуттів, а й сту­пінь їх зацікавленості у вихованні дитини в дусі любові та поваги до Батьківщини. Проведення тестування на вияв­лення рівня гуманності взаємин батьків з дітьми дає педагогам змогу окреслити коло прихованих проблем у сім'ях дошкільників, виявити певні недоліки у патріотичному вихованні. А це, своєю чергою, дає змогу обрати найдієвіші форми та засоби патріотичного виховання дошкільників, а також роботи з їхніми батьками.

Спостереження за дітьми та їхніми батьками під час ранкового прийому та вечірніх зустрічей дає змогу визначити рівень взаємодії батьків із дітьми. А спостереження за дітьми під час сюжетно-рольових ігор дають змогу визначити, які взаємини панують у сім'ї кожної дитини, чи приділяють батьки увагу вихованню в родині.

Так, спостерігаючи за поведінкою дітей під час сюжетно-ро­льової гри «Моя родина», ми відзначили, що зазвичай дівчата беруть на себе керівну роль у сім'ї — розмовляють командним голосом зі своїми «чоловіками», самостійно ухвалюють рішен­ня, постійно кричать на «дітей». Водночас «діти» і «чоловіки» часто ставляться до них зі зневагою, скандалять і домагаються свого.

Виявлені під час анкетування, тестування або спостереження проблеми, зокрема порушення ієрархії та взаємин у сім'ї, ми нама­гаємося виправити під час індивідуальних бесід та інших просвіт­ницьких заходів. Під час таких бесід тактовно вказуємо на недоліки сімейного виховання, шукаємо шляхи розв'язання проблемних си­туацій. Ми домагаємося, щоб батьки зрозуміли: виховати патріота можна лише власним прикладом, а витоками патріотичних почуттів є любов до мами й тата, власної сім'ї і рідної домівки. Особливу ува­гу приділяємо бесідам з дитиною та її батьками на такі теми, як: «Із чого починається Батьківщина», «Мій рідний край», «Мої подо­рожі Україною». Окрім того, готуємо для батьків пам'ятки та реко­мендації щодо патріотичного виховання дошкільників.

Вважаємо важливим чинником патріотичного виховання участь батьків у організації та проведенні календарно-обрядових свят, роз­ваг. виставок-конкурсів. Адже спільна робота зміцнює сім'ю, нала­штовуючи кожного її члена на позитивні емоції та гармонійні взає­мини.

Контактуючи з педагогами дошкільного навчального закла­ду, батьки ніби самі «здобувають» педагогічну освіту. Тож головне — зацікавити батьків, зробити їх своїми однодумцями.

Підвищення фахової майстерності педагогів

Позаяк діти значно раніше переймають певне емоційно-позитив­не ставлення, ніж починають засвоювати знання, то найважливішим для них є приклад дорослих. Тож не лише у батьків, а й у виховате­лів має бути достатній рівень сформованості патріотизму. Методич­на служба нашого дошкільного закладу систематично спрямовує свої зусилля на підвищення фахової майстерності педагогів, зокрема й з питань патріотичного виховання дошкільників. У межах методичного супроводу педагогів з цих питань проведено низку заходів, зокрема педагогічні читання, консультації, семінари-практикуми та майстер-класи.

Важливим чинником для побудови ефективної роботи з патріотичного виховання дошкільників вважаємо створення у дошкільному навчальному закладі динамічного інтегрованого освітнього простору, що враховує вікові та тендерні особливості дітей. Тож спільними зусиллями педагогів та батьків у групах та на ігрових майданчиках ми створили сучасне розвивальне середовище, що сприяє вихованню патріотичних почуттів у кожної дитини на ґрунті народної культури.

Сучасні форми та засоби виховання, які ми використовуємо в нашому дошкільному закладі, спрямовані на виховання в майбутньому оптимістично налаштованого та свідомого патріота України. Наші вихованці знають назву країни, в якій вони живуть, її столиці, рідного міста, а також його визначні місця. У них поступово формується образ рідного дому з його укладом і традиціями. Усе це перші кроки до укорінення в дітях стійкого патріотичного почуття, що акумулює в собі любов, приязнь, вірність, почуття власної гідності та усвідомлення того, що кожен з них потрібен державі.

—————

Назад


Національна гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія

Контакт

Сумський санаторний ДНЗ №24 "Оленка"

40009, Україна, м. Суми,
вул. Пушкіна, 49А


(0542) 61-13-33


Оголошення

Інформація для батьків щодо прийому дітей під час карантину

06.08.2020 14:54
Інформація для батьків  Запис дітей з електронної черги в дошкільний заклад буде проводитись 10.08.2020  з 13.00 до 14.00 на вході в дошкільний заклад. Для оформлення документів повинен бути один представник родини, без дитини, у захисній масці та мати з собою: - копію...

—————

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 386 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:50

—————

Національна дитяча «гаряча лінія» 0 800 500 225 або 772 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:48

—————


счетчик посещений