Річний звіт про діяльність закладу

31.05.2018 15:30

Звіт Горошко А.В., завідувача ДНЗ № 24, за 2017-2018 н.р.

(загальні збори закладу від 30.05.2018)

Дошкільний навчальний заклад №24 «Оленка» санаторного типу (фтизіатричного спрямування) організує свою роботу за приорітетними напрямами діяльності: лікувально-оздоровчим та навчально-виховним.

У своєму складі ДНЗ №24 має 4 вікові групи для дітей: третього, четвертого, п’ятого, шостого року життя.

Заклад дошкільної освіти працює за 12-годинним режимом.

Педагоги закладу здійснюють соціальний патронат у мікрорайоні. Усі діти охоплені дошкільною освітою.

Заклад дошкільної освіти «Оленка»  розташований в типовому приміщенні площею 626 м2, має кабінети: завідувача, методичний, медичний,     фізіотерапевтичний, музично-спортивну залу та допоміжні приміщення.

Площа території ЗДО – 0,5 га.

Заклад   повністю   укомплектований педагогічними кадрами, у ньому працює 16 педагогів: 6 – мають вищу дошкільну освіту (38 %) – Ільїна А.Ю., Клименко О.М., Лисянська О.В., Рева Т.В., Савченко Н.В., Селіна І.А.; 6 – вищу педагогічну (38 %) – Горошко А.В., Жульова Н.О., Іващенко С.М., Міщенко А.В., Козачук Н.О., Хомякова О.В.; 4 – середню педагогічну освіту (24 %) – Король Н.М., Мисенко О.Г., Мірошниченко Л.І., Мусієнко Т.М.

Атестаційний  рівень  педколективу  становить: 

1. Всього  педагогів  –  16 (100 %).

2. «Спеціаліст вищої категорії» – 3 (19 %) – Горошко А.В., Жульова Н.О., Козачук  Н.О.

3. «Спеціаліст першої категорії» – 4 (25 %) – Іващенко С.М., Рева Т.В., Селіна І.А., Хомякова О.В.

4. «Спеціаліст другої категорії» – 1 (6 %) –Клименко О.М.

5. «Спеціаліст» – 8 (50 %) – Ільїна А.Ю., Король Н.М., Лисянська О.В., Мисенко О.Г., Мірошниченко Л.І., Міщенко О.В., Мусієнко Т.М., Савченко Н.В.

Зміст роботи ЗДО формувався на основі всебічного вивчення, аналізу стану роботи, виконання законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших державних  нормативно-правових документів, а також реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, що стало запорукою створення всіх необхідних умов для забезпечення кожному дошкільнику достатнього і необхідного рівня розвиненості, вихованості, навченості, життєвої компетентності, адаптованості та адекватної зорієнтованості в довкіллі, надання рівних стартових можливостей усім дітям перед початком шкільного навчання.

Зусилля педагогічного колективу в 2017-2018 н.р. було спрямовано на вирішення таких основних завдань:

1. Продовжити поглиблену роботу з комунікативно-мовленнєвого розвитку дошкільників через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій з метою збагачення активного словникового запасу у дітей та дорослих.

2. Активізувати роботу щодо формування передумов економічної освіти дошкільників.     

3. Продовжувати роботу щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров'я дітей, працівників ДНЗ шляхом впровадження технік арт-терапії та формування здоров'язберігаючого середовища.

Педагогічний   колектив   забезпечив   виконання   основних   завдань  річного  плану   2017-2018 н.р.  Педагоги  активно  та сумлінно працювали над розв’язанням взятих питань.

1. По-першому завданню педколектив забезпечив цілісний підхід до формування у дітей комунікативно-мовленнєвого розвитку через використання різноманітних сучасних та інтерактивних технологій з метою збагачення активного словникового запасу у дітей та дорослих.

Були проведені: педагогічна рада «Мовлення дорослих – взірець для наслідування»; консультації: «Формуємо мотивацію до мовлення» (Горошко А.В.), «Культивуємо спілкування без тиску», «Джерело розвитку нашої мови» (Іващенко С.М.), «Оптимізація роботи з мовленнєво-комунікативного розвитку» (Жульова Н.О.);  педагогічний ринг «Комунікативно-мовленнєва діяльність дошкільників» (Горошко А.В.); розвагу для дітей «Шануємо рідну мову» (Хомякова О.В.,); оперативний контроль «Стан комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей 4-6-го року життя», який показав, що хоча рівень знань дітей підвищився на 6 %, але і надалі ще залишається нижче середнього; розроблені пам’ятки «Вчимо дітей правильно говорити» (Іващенко С.М.). Залучення педагогів та вихованців до даних заходів дало змогу налагодити контакт, емоційні зв’язки, конструктивну мовленнєву взаємодію.

Колективні перегляди педпроцесу сприяли обміну  досвідом роботи колег з мовленнєвого розвитку («Мова моя, калинова!» – вихователі:  Король Н.М., Мусієнко Т.М., Рева Т.В.), фотоколажі відкритих занять висвітлювались на сайті закладу та стенді «Наші досягнення».

2. По-другому завданню педколектив забезпечив цілісний підхід до формування передумов економічної освіти дошкільників.     

Для реалізації цієї проблеми: 1) були проведені: педагогічна рада «Економічне виховання – запорука соціальної компетентності дошкільників»; консультація «Економіка для дошкільнят» (Іващенко С.М.); казкова вітальня для педагогів «Пізнавальна казка як засіб ознайомлення дошкільників з елементарними економічними знаннями» (Іващенко С.М.); творчий конкурс педагогів «Вдягни ляльку на тематичну вечірку» (Іващенко С.М.); ділова гра «Творчий, креативний, заощадливий педагог – запорука успіху» (Іващенко С.М.); тематичний контроль «Організація та планування роботи з економічного виховання дітей дощкільного віку», який показав, що у другій молодшій групі впровадження Програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку «Афлатот» дало позитивні результати (порівнюючи з 2016-2017 навчальним роком моніторинг знань дітей з економічного виховання зріс на 15%); тиждень «Споживай енергію розумно»; виставка малюнків «Ким я хочу стати у майбутньому»; конкурси «Моя група найкраща», «Найкращий город на підвіконні»;

2) брали участь у: благодійній акції «Подарунок солдату» (вересень 2017 року), всеукраїнському конкурсі «Найкращий інтернет-сайт», міській виставці-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників закладів дошкільної освіти (багатофункціональний ігровий посібник «Чарівний килимок-парашут», Селіна І.А.);

3) підібрали та систематизували за віковими вимогами відеоматеріали з інтернет-ресурсів щодо формування знань з економічного виховання, які дали можливість реалізувати дану проблему з задовільними показниками про що засвідчив проведений моніторинг у травні 2018 року (діти з початковим та середнім рівнем розвитку вітсутні, достатній – 38 %, високий – 62 %.

Колективні перегляди педпроцесу сприяли знайомству та обміну  досвідом роботи колег  («Виховуємо маленьких економістів» – вихователі: Жульова Н.О., Клименко О.М., Мисенко О.Г.).

Проведена робота сприяла мотивації педагогів щодо впровадження програми соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років «Афлатот». Педагогами (Жульовою Н.О., Клименко О.М., Мисенко О.Г.) розроблені перспективне планування на рік за даною програмою та виготовлений посібник «Економічне виховання – запорука соціальної компетентності здобувачів освіти».

3. По-третьому завданню педколектив продовжував роботу щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного здоров'я дітей та працівників ЗДО шляхом впровадження технік арт-терапії та формування здоров’язберігаючого середовища. Для реалізації цієї проблеми були проведені: педагогічна рада «Підсумки роботи ДНЗ № 24 «Оленка» за 2017-2018 навчальний рік та підготовка до оздоровчого періоду»; консультації: «Позитивне ставлення до себе та інших – запорука здоров’я», (Горошко А.В.), «Стоун-терапія: цілюща сила каміння» (Іващенко С.М.); оперативний контроль «Підготовка вихователів до літнього оздоровчого періоду», який показав, що у кожній віковій групі була проведена результативна робота по благоустрію майданчиків груп та території закладу в цілому; майстер-класи «Фантазії із солоного тіста, декупажу» (Мисенко О.Г.), «Малювання мильними бульбашками» (Міщенко А.В.); спортивний квест (Іващенко С.М.); Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (16-20 жовтня 2017 року), Тиждень безпеки (14-18 травня 2018 року), Тиждень сім’ї (09-13.10.2017);  колективні перегляди педпроцесу («Веселка Здоров’я» – вихователі: Ільїна А.Ю., Селіна І.А.), що сприяли обміну  досвідом роботи колег та поповнили знання молодим педагогам; фотовиставки: «Наші діти з друзями нашими меншими», «Мама найдорожча в світі», «Щаслива родини», «Моя вишиванка – душа України»; брали участь у міському фестивалі «Гармонія руху»; брали участь у міських конкурсах: «Молоде покоління за безпеку дорожнього руху» та «День природолюба», все це сприяло підвищенню компетентності та збереженню психологічного та фізичного здоров’я учасників освітньо-виховного процесу.

У пошуках конструктивних форм співпраці з сім’єю впроваджувались нетрадиційні форми проведення батьківських зборів (майстер-класи): загальні: «Основні напрямки роботи ЗДО у 2017-2018 навчальному році» (вересень 2017 року), «Роль батьків у розвитку мовлення дітей» (листопад 2017 року), «Економічне виховання – запорука соціальної компетентності дошкільників» (травень 2018 року) та групові (вересень 2017 року, січень, квітень 2018 року), основою яких було живе спілкування, обмін досвідом, знаходження спільних методів та прийомів виховного впливу на дитину. Вихователі забезпечували гармонійне поєднання родинного та суспільного виховання, що яскраво показали проведені:

1) родинні свята: «Фабрика талановитих родин» (Хомякова О.В.), «Козацькі забави» (Жульова Н.О.), «Хай щастям повниться наша родина» - старша група; «Пасхальний передзвін» (Клименко О.М., Король Н.М.,), «Моя сім’я – яка вона?» (Король Н.М.), «Країна «Щаслива родина» (Клименко О.М.) - середня група; «Здоровим буду – грошей добуду» (Мисенко О.Г.), «Погостюємо у казці» (Ільїна А.Ю.) - друга молодша группа; «На гостинах у Весни» (Мусієнко Т.М., Селіна І.А.);

2) туристичний похід до річки Сумки з дітьми та батьками старшої групи (Жульова Н.О., Лисянська О.В.); похід вихідного дня (Лисянська О.В.);

3) майстер-класи: «Відновимо різдвяні традиції» (Жульова Н.О.), «Диво паперопластики» (Рева Т.В.), «Фантазії із солоного тіста» (Мисенко О.Г.), «Ляльковий театр своїми руками» (Ільїна А.Ю.), «Осінні фантазії» (Селіна І.А.), «Мандри в пісочному царстві» (Мусієнко Т.М.), «Нитками творяться дива» (Король Н.М.), «Цікавинки для занять батьків з дитиною» (Клименко О.М.);

4) тренінги: «Зроби як я», «Здоров'я дитини у твоїх руках» (друга молодша група).

Підвищенню рівня професійної компетентності і творчих можливостей педагогів сприяла самоосвіта вихователів, курсова перепідготовка, атестація (Іващенко С.М., Мисенко О.Г.).

Науково-методичне зростання педагогічної майстерності забезпечили:

Відвідування методичних об’єднань педагогів міста: Жульова Н.О. (ЗДО № 15, гімназія № 1), Іващенко С.М. (ЗДО 18, 19, 23, НВК № 34, ІМЦ, гімназія № 1, ЗОШ № 18, 23, СДПУ ім. А.С. Макаренка), Ільїна А.Ю. (ЗДО № 32), Клименко О.М. (гімназія № 1), Король Н.М. (ЗДО № 8), Лисянська О.В. (ЗДО № 3, 9, 10, 16, 21), Мисенко О.Г. (гімназія № 1), Мусієнко Т.М. (ЗДО № 25, гімназія № 1), Рева Т.В. (СОІППО, СДПУ ім. А.С. Макаренка), Селіна І.А. (ЗДО № 29, «Просперітас»), Хомякова О.В. (ЗДО № 1, 33, 36).

Горошко А.В., Клименко О.М., Мисенко О.Г., Мусієнко Т.М., Селіна І.А. – вихователі, взяли участь у Всеукраїнському Фестивалі «Перспектива», отримали сертифікати.

Жульова Н.О., Іващенко С.М., Ільїна А.Ю., Клименко О.М., Лисянська О.В., Мисенко О.Г., Міщенко А.В., Хомякова О.В.  брали участь у авторському навчальному семінарі з арт-терапії Деркач О.О. «Експрес-діагностика та експрес-корекція негативних емоційних станів дітей та дорослих методами арт-терапії. Психологія кольору в арт-терапії» (отримали сертифікати).

Жульова Н.О., Король Н.М., Міщенко А.В., Рева Т.В., Селіна І.А., брали участь у авторському навчальному семінарі з арт-терапії Деркач О.О. «Казкотерапія в роботі вихователя ДНЗ» та отримали сертифікати.

Іващенко С.М., вихователь-методист, взяла участь у вебінарі «Військовий облік на підприємстві: організація поточної роботи» (отримала сертифікат).

Активна участь педагогів у міських та обласних заходах:

1. Ільїна А.Ю.:  районний фестиваль народної творчості «Хліборобська пісня 2018», зайняла І місце у районному фестивалі-конкурсі молодіжної творчості «Молоді голоси» (отримала диплом); міський фестиваль народної творчості «Сумські зорі - 2018», гала-концерт «Сузір’я талантів Сумщини 2018» (отримала диплом лауреата міського фестивалю).

2. Іващенко С.М., вихователь-методист, у листопаді 2017 року виступала на першій обласній науково-педагогічній конференції «Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів для реалізації проблеми «Навчальний заклад – територія здоров’я» з питанням «Роль дитячого туризму у збереженні та зміцненні здоров’я дошкільників» (отримала сертифікат).

3. Селіна І.А., вихователь, виступила на міському методичному об'єднані вихователів раннього віку з питанням «Виховання життєздатної компетентної особистості шляхом інноваційних технологій».

Вихователі першої молодшої групи Мусієнко Т.М., Селіна І.А., поновили осередки для гри з піском та водою, ігровий майданчик, що покращало умови для фізичного розвитку дітей; виготовили дидактичний матеріал для розвитку сенсорних здібностей, що сприяють максимальному накопиченню досвіду дітей; придбали ігрове та дидактичне обладнання згідно з новим Типовим переліком. Педагоги сприяють створенню у групі позитивної, емоційної атмосфери, прищеплюють малюкам навички самообслуговування і основи базових якостей особистості. Основними напрямами освітньо-виховній роботі у групі є: елементи системи М. Монтесорі, здоров’язбережувальні технології, технологія гри з піском та водою (придбано кінестетичний пісок).

Протягом навчального року вихователі другої молодшої групи Мисенко О.Г., Ільїна А.Ю. працювали над економічним, фізичним та моральним розвитком, формуванням у дітей культурно-гігієнічних навичок та самообслуговування; впроваджували програми: соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку від 3 до 6 років «Афлатот» та Л.В. Лохвицької «Скарбниця моралі», а також свої напрацювання: роботу із солоним тістом (Мисенко О.Г.) та театралізацію (Ільїна А.Ю.). Діти другої молодшої групи соціально активні, комунікабельні, мають навички спілкування з дорослими і однолітками, у них сформовані початкові математичні знання і вміння, що дало можливість застосовувати набуті знання у різних життєвих ситуаціях. Педагоги протягом року поповнили осередок фізичного розвитку спортивним обладнанням,  що активізувало інтерес дітей до занять з фізкультури, спортивних ігор, змагань; придбали настільні ігри, які сприяли розумово-мовленнєвому та пізнавальному розвитку дітей.

Педагоги середньої групи Клименко О.М., Король Н.М. працювали над мовленнєвим та моральним вихованням дітей на засадах спадщини Сухомлинського В.О., розвитком активного інтересу до предметів і явищ навколишнього світу, пізнавальної діяльності, формуванням основ з безпеки життєдіяльності, соціальної компетенції, сприяли формуванню позитивного образу «Я» та вміння взаємодіяти в колективі однолітків; впроваджували су-джок терапію у роботі з дітьми та батьками вихованців, придбали су-джок масажери.

Протягом навчального року вихователі старшої групи Жульова Н.О., Рева Т.В. та спеціалісти: Хомякова О.В., музичний керівник, Лисянська О.В., інструктор з фізичної культури, Міщенко А.В. та Козачук Н.О., практичні психологи, забезпечили підготовку п’ятирічних дітей до шкільного життя, необхідний рівень їх розвитку, вихованості, мотиваційної, емоційної, вольової, комунікативної, фізичної підготовки, розвиток пізнавальних психічних процесів, мовлення, прищеплювали елементарні математичні уміння, надали дітям необхідних знань за Базовим компонентом дошкільної освіти. Були проведені змістовні екскурсії дітей по місту, до фонтану Садко, станції Юних натуралістів, краєзнавчого музею, монументу Голодомору, пожежної частини, бібліотеки, школи, туристичний похід до річки Сумка. Педагоги активно впроваджують у своїй роботі з дітьми: ТРВЗ, технології: проектну, оздоровчу су-джок, Л. Фесюкової «Виховуємо казкою», «Ігровий стрейчинг», кольоротерапію через образотворчу діяльність.

У квітні 2018 року було провледено психолого-педагогічний консиліум «Готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання к школі». Вихователем-методистом, практичним психологом та педагогами старшої групи обстежено на готовність до школи 15 дітей – 94 %. Одна дитина залишилась необстеженою (не відвідує ЗДО) та одна дитина - новоприбула - знаходиться у стані обстеження. За результатами обстеження до навчання у школі готові всі діти.

Разом з педагогічним колективом психологічна служба також створювала умови для зміцнення психічного здоров’я  дітей дошкільного закладу.

З метою навчання дітей прийомам зняття психоемоційної напруги Козачук Н.О., практичним психологом, у першому півріччі проводились заняття за авторською розвивальною програмою «Хвилинки релаксації». Кожне заняття включало нетрадиційні методи впливу на психіку дитини, а саме: ввідну медитацію, етюди, ігри-медитації, релаксаційні вправи, дихальні вправи, мудри. Для досягнення психічної та соматичної релаксації застосовувалась спокійна релаксаційна музика. За допомогою таких вправ діти набули навичок концентрації уваги, пластики, координації рухів.

П’ятий рік поспіль у закладі дошкільної освіти в рамках тижня психології проводиться «Кольоровий тиждень», у ході якого учасники освітньо-виховного процесу мали змогу зняти психоемоційну напругу та отримати заряд позитивних емоцій завдяки оздоровчій технології кольоротерапії.

Психологічна просвіта батьків здійснювалась шляхом виступів на загальних та групових батьківських зборах, консультацій, майстер-класів.

Згідно з річним планом роботи ЗДО Козачук Н.О., практичний психолог, провела для батьків групові консультації з наступних питань: «Труднощі адаптації малюка. Що робити?», «Як налаштувати дитину перед публічним виступом», під час яких батьки отримали рекомендації щодо вирішення проблемних питань у вихованні та розвитку дитини.

Також, практичними психологами закладу, Козачук Н.О., Міщенко А.В., проводились індивідуальні консультації за результатами психологічних досліджень та запитами батьків і педагогів. Основна тематика звернень від батьків стосувалась слідуючих питань: індивідуальні особливості розвитку дитини; надання інформаційної допомоги про порядок отримання пільг сім’ям, де батьки є учасниками АТО; дитячі страхи; затримка мовленнєвого розвитку дитини; негативні прояви поведінки (вередування та дитячі капризи); зменшення психоемоційної напруги та відновлення внутрішньої рівноваги у дорослих; визначення подальшого місця виховання дитини з вадами мовлення; стосунки дитини з однолітками тощо.

У закладі дошкільної освіти створені належні умови для організації музично-естетичного виховання та здійснення гармонійного різнобічного музичного розвитку дітей. Музичний керівник Хомякова О.В. постійно підвищує педагогічну майстерність, працює над інноваційною технологією «Музична релаксація», поповнила добірку музичного репертуару для слухання класичної музики по всім віковим групам. Впровадження на музичних заняттях елементів логоритміки дало можливість краще розвинути музичний слух у дітей.

У ЗДО працює гурток «Веселі музики» (гра на дитячих музичних інструментах) – керівник Хомякова О.В., який сприяє розвитку музично-ритмічних здібностей вихованців, підвищує інтерес батьків до музичної освіти дітей.

Протягом навчального року у закладі створені належні умови для організації всіх видів трудової діяльності. У наявності є інвентар для господарсько-побутової, художньої, ручної праці, праці в природі. Інвентар зручний у користуванні, розміщений у доступних для дітей місцях та відповідає вимогам техніки безпеки.

Організація трудової діяльності у закладі дошкільної освіти спрямована на розв’язання завдань пізнавального, соціально-морального, емоційно-ціннісного, мовленнєвого, фізичного, креативного розвитку: ознайомлення з працею дорослих, формування уявлень про соціальне значення праці, виховання інтересу і поваги до праці інших людей, бажання долучатися до посильної трудової діяльності, трудових умінь і навичок.

З метою вивчення стану організації життєдіяльності дітей протягом навчального року в ЗДО були проведені такі види контролю: оперативний («Підготовка вихователів до нового навчального року» (серпень 2017 року), «Стан комунікативно-мовленнєвих умінь у дітей 4-6 року життя» (листопад 2017 року), «Використання інформаційно-комунікативних технологій у роботі з дітьми та батьками» (квітень 2018 року), «Підготовка вихователів до літнього оздоровчого періоду» (травень 2018 року)), тематичний («Вивчення стану адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ДНЗ» (жовтень 2017 року), «Організація та планування роботи з економічного виховання дітей дошкільного віку» (лютий 2018 року), «Готовність дітей до школи» (березень 2018 року)), попереджувальний («Вивчення роботи вихователів, що атестуються» (листопад 2017 року – січень 2018 року)), комплексний («Стан освітньо-виховного процесу спеціалістів ДНЗ» (січень 2018 року)), що дало змогу вивчити стан освітньої роботи з даних питань, визначити результативність діяльності педагогів, спрямовану на реалізацію завдань Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Моніторинг рівня засвоєння вимог Базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колекти​ву загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєн​ня Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» зроблено висновки щодо загальної компе​тентності дошкільників: дані моніторингу свідчать про те, що протя​гом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображаються у значному збільшенні кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

Усі проведені заходи (тижні, свята, розваги, колективні перегляди) висвітлвались на стенді «Наші досягнення» та сайті ЗДО, матеріали узагальнювались у вигляді звітів, фотоколажів, посібників з досвіду роботи педагогів тощо.

Медичне обслуговування у закладі проводилась відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення, постанови Кабміну «Порядок медичного обслуговування дітей у ДНЗ», наказу МОЗ України і МОН України «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у ДНЗ» «Положення про медичний кабінет ДНЗ», інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі.

Прийом дітей до закладу дошкільної ДНЗ № 24 у 2017-2018 навчальному році здійснювався на підставі направлень лікаря-фтизіатра, заяв батьків, медичних довідок про стан здоров’я дитини та карти профілактичних щеплень (форма № 063-о). Дані про дітей та їхніх батьків зберігаються у електронній базі даних програми «Курс: Дошкілля». Ділова документація з питань прийому дітей та їх вибуття велася за встановленою формою.

У 2017-2018 навчальному році в ДНЗ № 24 виховувалось 76 дітей, які 100% перебували на диспансерному обліку у лікаря-фтизіатра.

Для покращення організації роботи було розроблено графіки контролю відвідування лікаря-фтизіатра, які знаходяться у куточках для батьків, що дає можливість батькам самостійно відслідковувати наступний огляд лікаря-фтизіатра.

Відповідно до річного плану було складено план-облік профілактичних щеплень дітей на рік та щомісячні. На профілактичні щеплення діти направлялися у дитячу поліклініку згідно з календарем щеплень (наказ МОН України № 595 від 16.09.2011) після письмової згоди батьків.

Планомірно проводились антропометричні виміри дітей: групи раннього віку – 1 раз у місяць, садові групи – 1 раз у квартал; огляд дітей на педикульоз  -  один раз на 7 днів; обстеження дітей на ентеробіоз - раз на рік.

Щомісячно проводився аналіз захворюваності та відвідування дітей закладу.

Річний аналіз показав, що найнижча захворюваність та найвищий відсоток відвідування відмічається у старшій групі  «Ромашка».

 

Пропуски

по хворобі

на 1 дитину, д/дні

Відвідування,

%

Захворюваність,

%

Старша група

2,4

83

1,5

Середня група

6,8

78

4,6

Друга молодша група

3,2

76

1,9

По садовим групам

4,4

79

2,7

Перша молодша група

2,8

72

1,6

Всього

3,9

77

2,3

У 2017-2018 навчальному році випадків травматизму не було.

Взаємодія медичного та педагогічного персоналу ЗДО, дитячої поліклініки, лікарів-фтизіатрів (100% охват дітей диспансеризацією), проведення медичною службою лікувально-профілактичних та оздоровчих заходів, протиепідемічної роботи, санітарно-просвітницької роботи з батьками та персоналом закладу, підвищення контролю за фільтром дітей, які поступають у заклад, дають позитивний результат.

Відповідно до графіка здійснювався медичний оглядів працівників відповідно до наказу МОНмолодьспорту №1365 від 25.11.2011 «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів».

При організації харчування заклад дошкільної освіти керувався «Інструкцією по організації харчування дітей». Велика увага приділялась організації правильного харчування дітей, забезпеченню асортименту продуктів згідно з перспективним меню, умовам зберігання продуктів та сировини технології та якості приготування страв, організації харчування в групах.

Під постійним контролем і наявність супровідних документів на продукти, які завозяться.

У ДНЗ № 24 дотримувалась грошова норма харчування: сад – 23,00 грн.,  яслі – 19,00 грн.

Фактично використано:

 

2017 рік (норма сад – 18,00 грн., 

яслі – 14,00 грн.)

2018 рік (норма сад – 23,00 грн., 

яслі – 19,00 грн.)

Місяць

09

10

11

12

01

02

03

04

05

Сад

18,51

18,25

18,21

18,00

20,07

23,23

23,10

23,28

23,00

Яслі

14,13

13,98

14,03

14,00

15,40

18,73

19,02

19,02

19,00

Раз у 10 днів, щомісячно та щоквартально проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування.

Відсоток виконання натуральних норм харчування у 2017-2018 навчальному році

 

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Сад

38

39

39

38

43

42

42

42

41

Яслі

45

41

39

38

43

40

45

46

44

Всього

42

40

39

38

43

41

44

44

43

За 2017-2018 навчальний рік відмічається невибірка більшої частини продуктів харчування, що пояснюється значним підвищенням цін на продукти і недостатнім фінансуванням харчування. Адміністрація протягом року шукала шляхи здешевлення харчування вихованців - споживання в їжу фруктів з фруктового саду закладу.

Питання організації харчування у закладі виносяться на виробничі наради, наради при завідувачу. Розроблені пам'ятки для батьків з питань організації харчування дітей, які систематично розміщувалися у куточку «Смачного».

Можна зробити висновок, що по питанню харчування проводиться кропітка, ретельна, щоденна робота. Особливо дітям подобаються голубці, м'ясні котлети, ліниві вареники, сирники,  пиріжки, борщ, макаронні вироби, страви з картоплі та багато іншого.

Усі пункти річного плану виконані в повному обсязі.

Відповідно до річного плану всі заплановані заходи було виконано на 100%.

У ході акції «Сумська весна» було посаджено дерева, які подарували депутати.

До Дня природолюба в ЗДО проведена благодійна акція, під час якої були зібрані кошти та придбані дерева відповідно до програмових вимог.

Протягом 2017-2018 н.р. проводилась планомірна робота щодо покращення матеріально-технічної бази ДНЗ №24.

У 2017 році придбано 4 металопластикових вікна, 2 ноутбуки, принтер, меблі (шафи для ігрового та методичного матеріалів, роздягання дітей в кожну вікову групу, стінку в методичний кабінет).

З міського бюджету виділено на 2018 рік:

1. Із загального фонду на:

1) придбання (рахунок 2210) – 28735,00 грн. (миючі засоби, папір ксероксний, періодична преса, будівельні матеріали тощо);

2) послуги (рахунок 2240) – 14905,00 грн. (повірка теплообчислювача, манометрів, вагів тощо; вимірювання опору контурів заземлення; перезарядка вогнегасників; гідравлічне випробування внутрішніх мереж опалення; вивіз побутових відходів тощо).

2. Із спеціального фонду – 100000,00 грн. (планується реалізація коштів у листопаді 2018 року на придбання мультимедійної та комп'ютерної техніки).

Батьківськими комітетами всіх груп придбано для дітей іграшки та  в першу молодшу групу кінестетичний пісок, сушки для посуду та змішувачі води для миття посуду.

Велика подяка також батькам наших вихованців за те, що брали активну участь у облаштуванні території закладу до оздоровчого періоду, фарбування всього ігрового обладнання, за власноруч виготовлені малі скульптурні форми: у 1 молодшій групі – машину та пісочницю, у 2 молодшій групі – корову та пісочницю, у середній групі – потяг, у старшій групі – машину.

Таким чином, колектив ДНЗ № 24 протягом 2017-2018 навчального року послідовно розв’язував актуальні завдання державної політики в галузі освіти, забезпечив особистісно-орієнтований, інтегрований підходи до освітнього процесу, реалізував умови оптимізації навчання та виховання дітей у закладі дошкільної освіти.

—————

Назад


Національна гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія

Контакт

Сумський санаторний ДНЗ №24 "Оленка"

40009, Україна, м. Суми,
вул. Пушкіна, 49А


(0542) 61-13-33


Оголошення

Інформація для батьків щодо прийому дітей під час карантину

06.08.2020 14:54
Інформація для батьків  Запис дітей з електронної черги в дошкільний заклад буде проводитись 10.08.2020  з 13.00 до 14.00 на вході в дошкільний заклад. Для оформлення документів повинен бути один представник родини, без дитини, у захисній масці та мати з собою: - копію...

—————

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 386 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:50

—————

Національна дитяча «гаряча лінія» 0 800 500 225 або 772 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:48

—————


счетчик посещений