Як боротися зі сколіозом

22.09.2015 14:35

Сколіоз — захворювання, яке виникає та прогре­сує в дитячому віці з ростом скелета. Дитина зі сколіозом має стійке бічне викривлення хребта, що су­проводжується істотними порушеннями функцій внутріш­ніх органів, зокрема дихальної та серцево-судинної сис­тем. Тобто це комплексне захворювання, яке може спричинити ранню інвалідність людини і навіть вкороти­ти їй життя.

Сколіотичне захворювання виявляють (за даними різ­них авторів) у 1-4,6% дітей. Ці цифри змінюються залежно від віку обстежених. Так, у дітей ясельного віку сколіоз є лише в 0,32 відсотка на тисячу обстежених, у молодших і старших дошкільнят цей показник зростає до 2,63 %, а в школярів від 7 до 14 років вже сягає 12,2%.

Погіршення екологічної ситуації в нашій країні, зниження якості харчування та гіподинамія призводять до збільшен­ня частоти захворювання, а через відсутність регулярних профілактичних оглядів дітей цю патологію виявляють до­сить пізно, хоча діагностика сколіозу нескладна, її можна провести вже під час первинного огляду малюка.

Основний метод лікування сколіозу — консервативне лікування. Воно проводиться в амбулаторно-поліклініч­них умовах, у спеціалізованих дошкільних (спеціалізо­вані дошкільні заклади) та шкільних (санаторні школи-інтернати) закладах, мережі спеціалізованих санаторіїв. 

Лікування сколіозу має бути комплексним, регуляр­ним і тривалим — до завершення росту хребта. Оскіль­ки причини виникнення сколіозу здебільшого виявити не вдається, застосовують консервативне лікування, спрямоване на формування так званого м'язового кор­сета. Діти виконують відповідні фізкультурні вправи, їм роблять масаж та електростимулюють м'язи тулуба; знач­ний ефект мають лікувальне плавання, фізіотерапевтич­не та водолікування, режим розвантаження хребта, загальнозміцнювальна терапія.

Діагностика та лікування сколіозу мають проводитися лише під наглядом кваліфікованого відповідно підготов­леного лікаря. Не радимо звертатися по допомогу до так званих народних цілителів і костоправів, адже вони можуть зашкодити дитині.

У 80-90% дітей комплексне консервативне лікуван­ня сколіозу допомагає зупинити прогресування сколіотичної деформації та запобігти розвиткові тяжких форм захворювання.

Пропонуємо ознайомитися з комплексами вправ лі­кувальної гімнастики для дітей, хворих на сколіоз.

Лікувальна гімнастика при сколіозі

Щоб правильно організувати заняття з лікувальної гім­настики, слід враховувати особливості дитячого організ­му. Процес закостеніння хребців у дитини незаверше­ний, міжхребцеві диски еластичніші й не такі стабільні, як у дорослого, зв'язки мають підвищену розтяжність. Усе це забезпечує високу рухливість хребта. Щоб утри­мувати його в певному положенні, треба мати добре роз­винений м'язовий корсет — сукупність м'язів спини й живота. Регулярно виконуючи комплекси тренувальних вправ, можна істотно зміцнити ці м'язи, а також скоригувати порушену поставу.

Під час виконання вправ слід дотримуватися певних правил, а саме:

 1. Проводити гімнастику у повільному темпі.
 2. Вправи для зміцнення м'язів живота і спини слід виконувати у положенні лежачи, щоб уникнути ста­тичного навантаження на хребет.
 3. Рухи рук і ніг мають бути узгоджені та одночасні.
 4. Кількість вправ з вихідного положення на спині й на животі має бути однакова, ці вправи мають чер­гуватися (спина-живіт-спина).
 5. Слід постійно стежити за диханням дитини. Досить часто, особливо в напружених позах, малята затри­мують дихання, що неприпустимо.

Вправи для зміцнення м'язів спини

Виконуються з вихідного положення — лежачи на жи­воті, голова, тулуб і ноги розташовані на одній прямій лінії, руки зігну­ті в ліктях, голо­ва лежить на тильному боці пальців.  

 1. Підняти го­лову, затриматися в цьому положенні (на рахунок 2-7), повернутися у в.п.
 2. Підняти голову й плечі, руки скласти в "крильця" (покласти на плечі), затриматись у такому положенні на рахунок 2-7, повернутися у в.п. 
 3. Підняти голову й плечі, руки розвести в сторони, затриматись у такому положенні на рахунок 2-7 повернутися у в.п.
 4. Підняти голову й плечі, руки покласти на пояс, за­триматись у такому положенні на рахунок 2-7, поверну­тися у в.п.
 5. Піднімати ноги поперемінно, не відриваючи таза від підлоги, фік­сувати їх у тако­му положенні на рахунок 2-7. 
 6. Підняти голову і плечі, руки скласти в "крильця", розвести в сторони, покласти на пояс, знову — в "криль­ця" і повернутися у в.п.
 7. Підняти голову і плечі, руки зафіксувати в "криль­цях". Витягнути руки вперед з оплеском, знову в "криль­ця" і повернутися у в.п.
 8. Підняти голову і плечі, руки витягнути вперед, паль­ці сплести в замок, затриматися в такому положенні на рахунок 2-7, повернутися у в.п. 
 9. Підняти голову і плечо­вий пояс, руки розвести в сторони, виконувати колові рухи руками, спочатку вперед, потім назад. Підняти водночас обидві прямі ноги, затриматись у такому положенні на рахунок 2-7, повернутися у в.п.
 10. Підняти голову і плечі, руки витягнути вперед. Поперемінно стискати й розтискати кулаки.
 11. Підняти голову і плечі, руки витягнути вперед, розвести в сторони, знову вперед, повернутися у в.п.
 12. Підняти голову і плечі, покласти долоні на поти­лицю, зафіксувати руки в "крильцях", повернутися у в.п.
 13. Підняти голову і плечі, руки витягнути вперед, одночасно піднявши обидві ноги — утворити "човник", затриматись у та­кому положенні на рахунок 2-7, повернутися у в.п. 
 14. Підняти голову і плечі, руки зафіксувати в "крильцях", розвести в сторони, знову зафіксувати в "крильцях", покласти за голову на потилицю. Виконати всі рухи у зворотному порядку й повернутись у в.п.
 15. Підняти голову і плечі, руки витягнути вперед водночас піднявши обидві ноги; виконувати рухи руками і ногами, імітуючи плавання брасом.

Вправи для зміцнення м'язів живота

Комплекс 1

Усі вправи виконуються з вихідного положення лежачи на спині, голова, тулуб і ноги на одній прямій лінії, руки    витягнуті вздовж  тулуба.

 1. Підняти плечі до середини лопаток (не притискати підборіддя до грудної клітки), руки витягнути вперед; затриматись у такому положенні на рахунок 2-7, повернутися у в.п.
 2. Підняти плечі до середини лопаток, носки потяг­нути на себе; затриматись у такому положенні на кілька секунд, витягнути руки вперед і виконати ними "ножиці" кілька разів; повернутися у в.п.
 3. Підняти голову, носки потягнути на себе.
 4. Зігнути одну ногу, підтягнувши її до живота, обхопити її обома руками і торкнутися лобом коліна, повер­нутися у в.п. Викона­ти те саме другою но­гою. 
 5. Підняти голову, зігнути обидві ноги, підтягнувши їх до грудної клітки, обхопити коліна руками і доторкнутися лобом до колін. Повернутися у в.п.
 6. Підтягнути коліна до грудної клітки, обхопити їх руками і доторкнутися лобом до колін. Зафіксувавши тулуб у такому положенні, перекочуватися вперед-назад.
 7. Підняти голову, руки витягнути вперед, намагаю­чись дістати коліна і, не відриваючи лопаток від підлоги, зат­риматись у такому положенні на раху­нок 2-7, повернути­ся у в.п. 
 8. Підняти голову, голови, повернутися сісти прямо, лягти, не опускаючи голови повернутися у в.п.

Комплекс 2

Усі вправи виконуються з вихідного положення лежа­чи на спині, ру­ки на поясі, но­ги випрямлені. 

 1. Попере­мінно згинати й розгинати ноги в колінах, ковзаючи стопами по підлозі або не торкаючись підлоги.
 2. Згинати й розгинати ноги, не торкаючись підлоги — вправа "велосипед".
 3. Зігнути одну ногу в коліні, випрямити її (але не повністю), опустити пряму ногу на підлогу. Виконати те саме другою ногою.
 4. Зігнути обидві ноги, випрямити вертикально, по­вільно опустити прямі ноги на підлогу.
 5. Підняти прямі ноги перпендикулярно до підлоги й виконати вправу "ножиці", рухаючи носками вздовж осі тулуба.
 6. Підняти пря­мі ноги перпен­дикулярно до підлоги, виконати вправу "ножиці", рухаючи носками з боку в бік. 

Комплекс З

Усі вправи виконуються з вихідного поло­ження напівлежачи на спині, спи­раючись руками позаду на перед­пліччя. 

 1. Підняти пряму ногу, зафіксувати в такому поло­женні на рахунок 2-7, опустити. Виконати те саме дру­гою ногою.
 2. Підняти пряму ногу, приєднати до неї другу ногу, утримувати їх у такому положенні на рахунок 2-7, опус­тити разом на підлогу. Повторити вправу, починаючи з другої ноги.
 3. Зігнути ноги, випрямити їх над підлогою, розвести в сторони, з'єднати, зігнути, опустити.

Комплекс 4

Усі вправи виконуються з положення лежачи на боці, нижня нога наполовину зігнута, нижня рука зігнута й ле­жить під головою, верхня — в положенні упору перед грудьми .

 1. Підняти пря­му верхню ногу на 45", зафіксувати її в такому положенні на рахунок 2-7, опустити. Виконати те саме, лежачи на другому боці.
 2. Підняти пря­му верхню ногу на 45" і "помалю­вати" носком у повітрі, опустити ногу. Виконати те саме другою но­гою. 
 3. Підняти пряму верхню ногу, приєднати до неї пря­му нижню ногу, опустити ноги разом. Виконати те саме, лежачи на другому боці. 

—————

Назад


Національна гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія

Контакт

Сумський санаторний ДНЗ №24 "Оленка"

40009, Україна, м. Суми,
вул. Пушкіна, 49А


(0542) 61-13-33


Оголошення

Перенесення робочих днів у 2018 році

20.02.2018 10:31
Шановні батьки! Інформація до Вашої уваги! Переносяться робочі дні з:  п’ятниці 9 березня на суботу 03 березня; понеділка 30 квітня на суботу 05 травня; п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня; понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня; понеділка 31 грудня на суботу 29...

—————

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 386 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:50

—————

Національна дитяча «гаряча лінія» 0 800 500 225 або 772 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:48

—————


счетчик посещений