Звіт завідувача Сумського санаторного ДНЗ №24 «Оленка» за 2014-2015 навчальний рік Горошко А.В.

27.05.2015 08:29

1. Загальна характеристика

ДНЗ №24 компенсуючого типу розпочав функціонування у 1963 році. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер'єр. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням ін­тересів дітей і відповідає їх віковим особливостям.

Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні при­міщення:

1) музично-спортивна зала;

2) кабінет вихователя-методиста та практичного психолога;

3) медичний та фізіотерапевтичний кабінети;

4) групові приміщення, прогулянкові та ігрові майданчики і павільйони для кожної вікової групи;

5) спортивні майданчики.

2. Склад вихованців

За проектною потужністю дошкільний заклад розраховано на 75 місць для дітей від 2 до 6 (7) років. Групи комплектуються за направленнями лікарів-фтизіатрів та за віковим показником.

У 2014-2015 навчальному році укомплектовано 4 вікові групи з 12‑годинним перебуванням дітей;

Цього року заклад відвідувало 72 дитини, з них:

1) раннього віку — 15 дітей;

2) молодшого віку – 17 дітей;

3) середнього віку — 19 дітей;

4) старшого віку – 21 дитина.

Йде до школи 18 вихованців ДНЗ.

3. Кадрове забезпечення

Освітньо-виховний процес у дошкільному закладі забезпечу­ють 29 працівників:

1) 14 - обслуговуючого персоналу;

2) 1 медичний працівник;

3) 14 педагогів, у тому числі: 4 – мають вищу дошкільну освіту (28 %) – Клименко О.М., Мороз Н.В., Рева Т.В., Селіна І.А.; 5 – вищу педагогічну (36 %) – Горошко А.В., Жульова Н.О., Іващенко С.М., Титаренко Н.О., Хомякова О.В.; 5 – середню педагогічну освіту (36 %) – Ільїна А.Ю., Король Н.М., Мисенко О.Г., Мірошниченко Л.І., Мусієнко Т.М.

Склад педагогіч­них працівників за кваліфікаційними категоріями такий:

1) «спеціаліст вищої категорії» – 2 (14,3 %) – Горошко А.В., Жульова Н.О.;

2) «спеціаліст І категорії» – 3 (21,4 %) – Селіна І.А., Титаренко Н.О., Хомякова О.В.; 

3) «спеціаліст ІІ категорії» – 3 (21,4 %) – Іващенко С.М., Клименко О.М., Рева Т.В.;

4) «спеціаліст» – 6 (42,9 %) – Ільїна А.Ю., Король Н.М., Мисенко О.Г., Мірошниченко Л.І., Мороз Н.В., Мусієнко Т.М.

Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповід­но до чинного Положення про атестацію педагогічних працівни­ків. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфі­кації педагогічних працівників ДНЗ.

Адміністрація створює оптимальні умови для постійного про­фесійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних мож­ливостей кожного: у поточному році проатестовано 2 педагоги. Курси підвищення кваліфікації пройшло 4 педагоги.

Станом на 2015 рік у закладі вакантних ставок немає. Упродовж звітного періоду намітилась тенденція стабілізації колективу. Прийнято до закладу 4 особи (вихователь на час вагітності та пологів і відпустки по догляду за дитиною до 3 років, помічник вихователя, кухар, підсобний робітник).

Звільнено 3 особи (помічник вихователя – пенсійний вік, кухар, підсобний робітник - за угодою сторін).

Адміністрація закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямо­ваному використанню кадрів робота колективу ДНЗ відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

4. Пріоритетні напрями діяльності ДНЗ

Пріоритетними напрямами роботи колективу у 2014- 2015 навчальному році були:

1. Удосконалення професійної компетентності педагогів.

2. Створення сприятливих умов для гармонійного поєднання інтелектуального розвитку обдарованої дитини дошкільно­го віку з фізичним, соціальним, емоційно-вольовим, мораль­ним, естетичним розвитком.

3. Впровадження в освітній процес новітніх технологій вихо­вання та навчання.

4. Формування здоров'язберігаючої функції особистості дитини, забезпечення її прав на здобуття якісної дошкільної освіти.

5. Підвищення рівня компетентності родини вихованців ДНЗ.

Зусилля педагогічного колективу в 2014-2015 н.р. було спрямовано на вирішення таких основних завдань:

1. Формування звукової культури та розвиток зв’язного мовлення дошкільників засобами мовленнєвого розвитку.

2. Формування у дітей національної свідомості, виховання почуття патріотизму через громадянське та моральне виховання.

3. Забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку через формування в них практичних навичок життя та самообслуговування.

4. Забезпечення емоційного благополуччя дітей шляхом створення сприятливих умов та прилучення до здорового способу життя.

Педагогічний колектив забезпечив виконання основних завдань річного плану 2014-2015 н.р.  Педагоги  активно  та сумлінно працювали над розв’язанням проблемних питань.

1. Отже, по-першому завданню педколектив забезпечив цілісний підхід до формування мовленнєвої компетенції як одного з ключових критеріїв і водночас вагової умови становлення і мовленнєвого розвитку дошкільника. Були проведені: педагогічна рада «Мовлення – особлива форма життєдіяотності дитини»; консультації: «Актуалізація та застосування технологій у мовленнєвій роботі з дошкільниками», «Інтерактивні методи навчання з розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку» (Іващенко С.М.), «Пізнавально-мовленнєва діяльність дошкільників» (Горошко А.В.); розроблені поради «Розвиваємо мовлення у грі» (вихователі старшої групи), «Щоб малюк заговорив» (вихователі І молодшої групи), які дали можливість реалізувати дану проблему з задовільними показниками про що засвідчив проведений моніторинг. Колективні перегляди педпроцесу сприяли знайомству та обміну  досвідом роботи колег («Мовні перлини» – вихователі  Король Н.М., Мисенко О.Г., Рева Т.В., Селіна І.А.).

2. Педколектив забезпечив цілісний підхід до формування у дітей національної свідомості та виховання почуття патріотизму через громадянське та моральне виховання. Для реалізації цієї проблеми були проведені: педагогічна рада «Будемо ми так рости, щоб добро у світ нести»; семінар-практикум «Патріотичне виховання засобами інтегрованої освітньої діяльності»; тренінг «Мистецтво дарувати любов» (Іващенко С.М.); консультації «Курс на діяльнісно-компетентнісний підхід» (Жульова Н.О.), «Поважайте завжди права наймолодших» (Іващенко С.М.); загальні батьківські збори «Діти та батьки – шляхи порозуміння»; благодійний ярмарок «Україна – єдина країна»; благодійні акції «Новорічний подарунок солдату» та «Великодній подарунок солдату»; виставки робіт дітей, батьків та педагогів до Дня міста «Рідне місто очима дитини в злагоді та мирі»; виготовлений посібник «Суми – моє рідне місто» (ІІ молодша група);  розроблений та проведений психолого-педагогічний проект «Юний патріот Сумщини» (старша група). Порадували успіхи родини вихованця середньої групи нашого закладу Протасенка Дениса, яка отримала подяку за участь у міському конкурсі «Природа і навчає і виховує». Колективні перегляди педпроцесу сприяли знайомству та обміну  досвідом роботи колег  («Ми – маленькі українці» – вихователі Жульова Н.О., Мороз Н.В., Мусієнко Т.М.).

3. Педколектив продовжував роботу над проблемою забезпечення фізичного, психічного і соціального розвитку дітей раннього віку через формування в них практичних навичок життя та самообслуговування. Для реалізації цієї проблеми були проведені: консультації «Організація режимних процесів з дітьми раннього віку», «Методика проведення рухливих ігор дітей раннього віку», оперативний контроль «Предметно-розвивальне середовище в групі раннього віку», «День добрих справ разом з батьками»; розроблені поради «Розвиваємо сенсорику дітей раннього віку».

 4. Педколектив забезпечив емоційне благополуччя дітей шляхом створення сприятливих умов та прилучення до здорового способу життя. Для реалізації цієї проблеми були проведені: педагогічна рада «Найбільше багатство – здоров’я дітей»; семінар-практикум «Здоров’я дитини – багатство країни»; консультації: «Використання дихальної гімнастики у коригувальній та оздоровчій роботі з дітьми» (Іващенко С.М.), «Застосування здоров’язберігаючої технології «Мудри» в роботі з дітьми» (Титаренко Н.О.); організовано фотовиставки: «Емоції братів наших менших», «Мама найдорожча в світі», «Щаслива родини», що сприяло підвищенню компетентності та збереженню психологічного та фізичного здоров’я учасників освітньо-виховного процесу.

Вихователі І молодшої групи Мусієнко Т.М., Селіна І.А., поновили осередки сенсорного розвитку дидактичними іграшками, що сприяють максимальному накопиченню сенсорного досвіду. Педагоги сприяють створенню в групах позитивної, емоційної атмосфери, налагоджують взаємозв’язок з родинами вихованців, прищеплюють малюкам навички самообслуговування і основи базових якостей особистості.

Протягом навчального року вихователі ІІ молодшої групи Мисенко О.Г., Мороз Н.В. працювали над мовленнєвим розвитком дітей засобами театралізованої діяльності, формуванням у дітей культурно-гігієнічних навичок та самообслуговування. Діти соціально активні, комунікабельні, мають навички спілкування з дорослими і однолітками, у них сформовані початкові математичні знання і вміння, що надає можливість застосовувати набуті знання в різних життєвих ситуаціях.

Педагоги середньої групи Ільїна А.Ю., Клименко О.М., Король Н.М. працювали над мовленнєвим вихованням дітей на засадах спадщини Сухомлинського В.О., розвитком активного інтересу до предметів і явищ навколишнього світу, пізнавальної діяльності, формуванням основ з безпеки життєдіяльності, соціальної компетенції, сприяли формуванню позитивного образу «Я» та вміння взаємодіяти в колективі однолітків. Ільїна А.Ю. брала участь у ХІІ районному фестивалі-конкурсі молодіжної творчості «Молоді голоси» і зайняла 2 місце у номінації «Художнє та авторське читання», декламуючи власні вірші. 

Протягом навчального року вихователі старшої групи Жульова Н.О., Рева Т.В. та спеціалісти: муз. керівник Хомякова О.В., інструктор з фізичної культури Іващенко С.М., практичний психолог Титаренко Н.О. забезпечили підготовку п’ятирічних дітей до шкільного життя, необхідний рівень їх розвитку, вихованості, мотиваційної, емоційної, вольової, комунікативної, фізичної підготовки, розвиток пізнавальних психічних процесів, мовлення, прищеплювали елементарні математичні уміння, надали дітям необхідних знань за Базовим компонентом дошкільної освіти. Були проведені змістовні екскурсії дітей до бібліотеки, пожежної частини, магазину, школи.

Разом з педагогічним колективом психологічна служба також створювала умови для забезпечення емоційного благополуччя дітей дошкільного закладу.

З метою навчання дітей прийомам зняття психоемоційного напруження практичним психологом проводились заняття за авторською розвивальною програмою «Хвилинки релаксації». Кожне заняття включало нетрадиційні методи впливу на психіку дитини, а саме: ввідну медитацію, етюди, ігри-медитації, релаксаційні вправи, дихальні вправи. В цьому році в програму включені вправи з оздоровчої технології «Мудри». Це методика пальчикових вправ, розроблена японськими вченими, яка сприяє зміцненню здоров’я та повноцінній життєдіяльності. Для досягнення психічної та соматичної релаксації застосовувалась спокійна релаксаційна музика. За допомогою таких вправ діти набули навичок концентрації уваги, пластики, координації рухів.

Другий рік в дошкільному закладі в рамках тижня психології проводився «Кольоровий тиждень» в ході якого учасники навчально-виховного процесу мали змогу зняти психоемоційне напруження та отримати заряд позитивних емоцій завдяки оздоровчій технології кольоротерапії.

Підвищення  психологічної культури учасників освітньо-виховного процесу в ДНЗ з питань збереження психологічного здоров’я відбувалось шляхом проведення семінарів, тренінгових занять, консультацій, виступів на педраді.Так, протягом року практичний психолог виступила на педрадах з питаннями: «Причини аномальної поведінки сучасних дошкільнят», «Мотивація до діяльності як основа емоційно-вольового регулювання поведінки дошкільників», під час яких висвітлила теоретичні аспекти проблеми формування та розвитку саморегуляції дошкільників; провела семінар-практикум «Нейрогімнастика як метод розвитку міжпівкульної взаємодії мозку», який сприяв розумінню педагогами впливу нейрогімнастики на мозок людини; заняття з елементами тренінгу «Я і колектив», під час якого учасники мали можливість оцінити міру своєї толерантності;консультації «Соціально-моральні відмінності розвитку хлопчиків та дівчаток», «Проблеми розвитку дітей дошкільного віку» з наданням рекомендацій щодо врахування індивідуальних особливостей розвитку дітей та вирішення проблемних питань.

Психологічна просвіта батьків здійснювалась шляхом проведення загальних батьківських зборів, консультацій та майстер-класів. Для батьків середньої групи проведено майстер-клас «Чарівний світ каракуль», під час якого батьки навчились прийомам профілактики психоемоційного напруження дитини. Для батьків 2 молодшої групи проведено майстер-клас «Розвиваємось, граючись у садку та вдома», який надав можливість батькам разом з дітками отримати позитивні емоції під час спільної ігрової діяльності та розширити уявлення дорослих про методи та прийоми, які можна застосовувати для розвитку мовлення дітей вдома. На загальних батьківських зборах практичний психолог розкрила питання «Вплив сімейного виховання на розвиток особистості дитини», під час якого проаналізувала причини розладів поведінки дошкільників, розкрила завдання свідомого батьківства, мотивувала батьків використовувати оптимальні методи виховання дитини. Тема «Батьки та діти – шляхи взаєморозуміння» допомогла  батькам установлювати і підтримувати безконфліктну дисципліну у родині.

Протягом року практичний психолог висвітлила свій досвід роботи на міському семінарі-практикумі для практичних психологів з питання «Застосування здоров’язберігаючих технологій як спосіб зняття психічного напруження дошкільнят» та презентувала відео-заняття з дітками раннього віку на секційному засіданні для практичних психологів міста в рамках науково-практичної конференції «Організація життєдіяльності дітей раннього віку».

У навчальному закладі створені належні умови для організації музично-естетичного виховання та здійснення гармонійного різнобічного музичного розвитку дітей. Музичний керівник Хомякова О.В. постійно підвищує педагогічну майстерність, працює над інноваційною технологією «Музична релаксація», розробила добірку музичного репертуару для слухання класичної музики по всім віковим групам. Впровадження на музичних заняттях елементів логоритміки дало можливість краще розвинути музичний слух у дітей.

У ДНЗ працює гурток «Веселі музики» (гра на дитячих музичних інструментах) – керівник Хомякова О.В., який сприяв розвитку музично-ритмічних здібностей вихованців та підвищив інтерес батьків до музичної освіти дітей.

З метою вивчення стану організації життєдіяльності дітей протягом року в ДНЗ були проведені такі види контролю: оперативний («Підготовка вихователів до нового навчального року» (серпень), «Предметно-розвивальне середовище у групі раннього віку» (листопад), «Формування культурно-гігієнічних навичок» (квітень), «Підготовка вихователів до літнього оздоровчого періоду» (травень)), тематичний («Вивчення стану адаптації дітей раннього та молодшого дошкільного віку до умов ДНЗ» (жовтень), «Стан морально-етичного виховання дошкільників» (грудень), «Готовність дітей до школи» (березень)), попереджувальний («Вивчення роботи вихователів, що атестуються» (листопад-січень)), комплексний («Стан освітньо-виховного процесу в старшій групі» (лютий)), що дало змогу вивчити стан освітньої роботи з даних питань, визначити результативність діяльності педагогів, спрямовану на реалізацію завдань Програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі», встановити наскільки правильно здійснювалось виховання дітей, їх розвиток, поєднання та взаємозв’язок морального, розумового, фізичного, естетичного виховання дітей.

На постійному контролі в адміністрації ДНЗ знаходиться до­тримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму вихован­ня дітей.

Протягом навчального року у закладі створені належні умови для організації всіх видів трудової діяльності. У наявності є інвентар для господарсько-побутової, художньої, ручної праці, праці в природі. Інвентар зручний в користуванні, розміщений в доступних для дітей місцях та відповідає вимогам техніки безпеки.

Організація трудової діяльності у дошкільному закладі спрямована на розв’язання низки завдань пізнавального, соціально-морального, емоційно-ціннісного, мовленнєвого, фізичного, креативного розвитку: ознайомлення з працею дорослих, формування уявлень про соціальне значення праці, виховання інтересу і поваги до праці інших людей, бажання долучатися до посильної трудової діяльності, елементарних трудових умінь і навичок.

У дошкільному закладі працює постійно діючий консультаційний центр, який отримав високу оцінку від батьків. На їх думку саме тут вони отримали необхідні знання і вміння для поліпшення психологічного мікроклімату в сім’ї та гармонізації стосунків з дітьми.

Усі проведені заходи (тижні, свята, розваги, колективні перегляди) висвітлювались на стенді «Наші досягнення», матеріали узагальнювались у вигляді звітів, фотоколажів, посібників з досвіду роботи педагогів тощо.

У 2014-2015 навчальному році в ДНЗ виховувалось 72 дитина, які 100% перебували на диспансерному обліку у лікаря-фтизіатра.

За групами здоров’я такий розподіл: ІІ група – 71 дитина; ІІІ група – 1 дитина.

За фізкультурними групами всі діти відносились до основної групи.

З метою зміцнення імунітету дітей в ДНЗ проводиться посезонне профілактичне лікування, що включає вітамінізацію, вживання фітонцидів та фіточаїв, фітопрофілактика, вітамінотерапія, прийом імуномодулюючих препаратів, загальне УФО.

Аналіз захворюваності серед дітей за 2014-2015 навчальний рік у порівнянні з минулим роком показав, що соматична захворюваність збільшилась, а інфекційна зменшилась.


 

2013-2014 н.р.

2014-2015 н.р.

+-

 

випадків

%

випадків

%

випадків

%

Загальна

86

100

89

100

+3

 

Соматична

76

88,4

85

96

+9

 

Інфекційна

10

11,6

4

4

-6

 

Пропуски на одну дит. по хворобі

4,59

4,76

+0,17

% відвідування

79,2

82,0

+2,8

Зовсім відсутні ендокринологічні захворювання, стафілокок, захворювання кровотворних органів.

Взаємодія медичного та педагогічного персоналу ДНЗ, дитячої поліклініки, лікарів-фтизіатрів (100% охват дітей диспансеризацією), підвищення контролю за фільтром дітей, які поступають в ДНЗ, дають позитивний результат.

Найнижча захворюваність відмічається у старшій групі  «Ромашка» (пропуски по хворобі 1 дитиною становлять 3,15 д/днів проти показника по ДНЗ – 4,76 д/дня).

Для здійснення оздоровчої роботи у ДНЗ створено задовільні умови:  кабінет фізіопроцедур, посезонна вітамінізація, вживання фітонцидів та фіточаїв, фітопрофілактика, застосування здоров’язберігаючих технологій, спортивні майданчики.

Активне та систематичне впровадження оздоровлювальних технологій в освітньо-виховний процес дозволило покращити стан здоров'я, моніторинг якого регулярно здійснює медична служба.

5. Якість реалізації освітніх програм

Для ефективного розв'язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, екс­периментують та впроваджують сучасні перспективні програми та методики.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колекти­ву загалом. За результатами діагностики дошкільників із засвоєн­ня програми «Я у Світі» зроблено висновки щодо загальної компе­тентності дошкільників: дані моніторингу свідчать про те, що протя­гом року загальний рівень компетентності дітей постійно зростає та на кінець року спостерігаються найбільш високі результати, що відображаються у значному збільшенні кількості дітей, які мають високий та достатній рівень компетентності.

Практичним психологом дошкільного закладу Титаренко Н.О. проведено моніторинг емоційного благополуччя дітей на початку та наприкінці навчального року з метою оцінки ефективності проведеної роботи педагогічним колективом.

Узагальнений аналіз даних моніторингового дослідження емоційного благополуччя дітей у дошкільному закладі свідчить про перевагу позитивних емоцій, зниження рівня тривожності та емоційної напруги, що говорить про ефективність створених умов щодо забезпечення емоційного благополуччя дітей у групах.

Перевага позитивних емоцій свідчить про нормальний розвиток особистості і позитивне сприйняття навколишнього світу, сформованість особистісного захисту від негатива. Але у деяких дітей відзначається нестабільність особистісного захисту від негативу, що вимагає особливої уваги дорослих до цих дітей. Основні фактори, які викликають підвищення психоемоційної напруги дітей: стан здоров’я, адаптація до умов дошкільного закладу, стиль виховання та сімейні взаємовідносини у родині, в якій виховується дитина.

Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є ви­ховання дитини, здатної продовжувати навчання впродовж усього життя, досягати успіху, правильно будувати своє життя. Практич­ний психолог на чолі із завідувачем організовує вивчення готов­ності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання, вважає цю роботу надзвичайно важливою.

З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього на­вчання в школі в лютому 2015 року практичним психологом було обстежено 22 дитини старшої групи ДНЗ (100 %), за результатами обстеження всі діти готові до навчання.

Важливим показником результативності роботи дошкільно­го закладу є успішність навчання вихованців у школі. Педагоги щорічно відстежують рівень успішності навчання випускників у 1-му класі. За результатами навчального року всі випускники успішно освоїли програму 1 класу. Нарікань з боку вчителів та психологів шкіл щодо рівня підготовленості дітей не було.

6. Управлінська діяльність завідувача ДНЗ

Безпосереднє керівництво ДНЗ №24 протягом 11 років здій­снює завідувач, педагог вищої категорії Горошко А.В.

З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у до­шкільному закладі прийнято такі форми самоуправління:

1) батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

2) профспілковий комітет;

3) педагогічна рада;

4) загальні збори батьків та членів трудового колективу;

5) комісія з ОП;

6) пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача ДНЗ поточного року були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності ко­лективу виконання річних завдань:

1) комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2) організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

3) організація роботи щодо охоплення навчанням дітей 5-річного віку та обліку дітей у мікрорайоні. Організовано роботу консультативного центру;

4) колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому у грудні 2012 року у ДНЗ з'явився власний веб-сайт;

5) організація роботи зі зверненнями громадян є важливою скла­довою управління закладом. Упродовж звітного періоду пись­мових звернень не надходило. Головними питаннями, порушеними під час бесід, є працевлаштування та оформлення дитини до ДНЗ;

6) організація морального та матеріального заохочення праців­ників, які сумлінно виконують свої обов'язки, працюють твор­чо, є невід'ємною складовою успішного управління закладом. Упродовж року всі педагоги отримали щорічну грошову вина­городу (ст. 57 Закону України «Про освіту»). Кращі працівники були відзначені грамотами;

7) організація роботи з батьками та громадськістю з метою залучен­ня їх до управління закладом, пропагування відкритості та про­зорості відбувається через загальні батьківські збори.

7. Організація роботи із сім'ями вихованців

Взаємодія із сім'ями вихованців є одним з пріоритетних на­прямів діяльності закладу.

За підтримкою батьків вихованців створено методичні посібники («Пальчикові ігри та вправи як здоров’язберігаюча технологія» - середня група), «Фізкультхвилинки для кожної дитинки» - Іващенко С.М. тощо) та нетрадиційне обладнання щодо використання оздоровчих технологій в педпроцесі, проведено заходи ДНЗ щодо зміцнення здоров’я, профілактики захворювань, вдосконалення фізрозвитку. Про результативність співпраці свідчить те, що діти значно підвищили рівень розвитку рухів.

У пошуках конструктивних форм співпраці з сім’єю впроваджувались нетрадиційні форми проведення батьківських зборів, основою яких було живе спілкування, обмін досвідом, знаходження спільних методів та прийомів виховного впливу на дитину. Вихователі забезпечували гармонійне поєднання родинного та суспільного виховання, що яскраво показали проведені родинні свята: «Тато, мама і я – співуча родина моя» (Хомякова О.В.), «Ми родом з дитинства» (Жульова Н.О.) - старша група; «Ми маленькі патріоти» (Іващенко С.М., Ільїна А.Ю., Король Н.М.), «Пасхальний передзвін» (Король Н.М.) - середня група; «Тато, мама, я – спортивна сім’я» (Мисенко О.Г.), «Веселі іменини щасливої родини» (Мороз Н.В.) - ІІ молодша група, «День добрих справ» - І молодша група; індивідуальні консультації різних спеціалістів; виготовлення саморобок разом з дітьми; спільні виставки: «Рідне місто очима дитини в злагоді та мирі», «Море та його мешканці»; «Осінній вернісаж»;  «Мама найдорожча в світі»; «Великодній вернісаж»; «Безпечне дитинство»; фотовиставки «Спогади про літній відпочинок»; «Емоції братів наших менших»; «Щаслива родина»; благодійний ярмарок та акції; день відкритих дверей.

8. Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей з дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі в заходах різного рівня. І у подальшому агітую всі родини до співпраці.

9. Організація харчування у ДНЗ

Повноцінне та якісне харчування є невід'ємною складовою зміц­нення здоров'я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої нака­зом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 17.04.2006 р. № 298/227. У ДНЗ працює добросовісний медичний персонал та кухарі.

Виконання норм харчування у I кварталі 2015 року виконано на 53%. Дотримувати вартості харчування та вико­нувати норми харчування, як того вимагає Інструкція з організації корчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердже­нії спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Мініс­терством охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227, одночасно неможливо через недостатність виділених бюджетних коштів для організації харчування.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профі­лактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей та відсутність зауважень з боку СЕС.

У закладі харчуються діти безкоштовно. З 1 квітня держава виділяє такі кошти для харчування дітей: раннього віку – 12,00 грн., дошкільного віку – 16,00 грн.

10. Система роботи щодо соціального захисту дитини

ДНЗ №24 санаторний компенсуючого типу є державним закла­дом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах: Конституція України; Конвенція ООН про права дитини; Закон України «Про охорону дитинства»; Сімейний кодекс.

Для ведення цієї роботи в закладі щорічно, на початку року, наказом по ДНЗ затверджується громадський інспектор (Титаренко Надія Олександрівна).

Двічі на рік Надія Олександрівна складає соціальний паспорт, оформлює банк даних на дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах та надає інформацію в ІМЦ управління освіти і науки Сумської міської ради.  

У 2014-2015 навчальному році ДНЗ відвідували діти з сімей таких соціально-незахищених категорій: багатодітні сім’ї – 3, малозабезпечені – 4, діти-чорнобильці – 2, діти-інваліди – 1, матері-одиначки - 3, неповні сім’ї – 3, внутрішньо-переміщені особи  - 1 (відповідно до наданих довідок).

Система роботи закладу щодо попередження травматизму

Належна ува­га приділяється організації роботи з персоналом та вихованцями з Цивільного захисту, із забезпечення готовності сил і засобів до дій у надзвичайних ситуаціях. Діяльність адміністрації спрямо­вана на виховання в учасників навчально-виховного процесу ДНЗ якостей свідомого і обов'язкового виконання правил і норм без­печної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичай­ної ситуації; формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбе­реження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.

У 2014-2015 навчальному році було 2 випадки побутового травматизму дітей. Серед працівників стався 1 випадок побутового травматизму. Причинами їх є особиста необережність.

11. Робота зі зміцнення матеріально-технічної бази ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад є комунальним закладом, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет. Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозу­ванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господар­ської роботи є найскладнішим у роботі керівника, оскільки на його розв'язання потрібні кошти.

Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється згід­но з кошторисом, сформованим міською радою. Фінансові асигнування на 2014-2015 навчальний рік заплановано лише на захищені статті і лише частково на утримання дошкільного закладу.

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища за­кладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння ново­введень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.  Тому маю надію на подальшу співпрацю, порозуміння та активну громадську позицію всіх родин наших вихованців.

Інформація для батьків

Протягом 2014-2015 н.р. проводилась планомірна робота щодо покращення матеріально-технічної бази ДНЗ №24 за рахунок благодійних внесків батьків вихованців закладу.

Придбано:

-         миючі, допоміжні санітарно-гігієнічні засоби та інвентар; будівельний, сантехнічний матеріал; канцтовари - 18391,82 грн.;

-         господарчий інвентар – 267,40 грн.;

-         медикаменти та медичне обладнання (тонометр дитячий, киснева подушка, опромінювальна лампа, амбу, поліхроматична таблиця) – 1987,00 грн.

-         газонокосарка (на бензині) – 1200,00 грн.;

-         столи дитячі (2 шт.) – 830,00 грн.;

-         сажанці дерев та квітів – 730,00 грн.;

-         фарба (25 шт. х 2,8 кг) – 1910,58 грн.;

-         методична література – 1686,82 грн.;

-         вікно – 1418,00 грн.;

-         м’ячі, обручі – 714,20 грн.

Проведено:

-         ремонт та обслуговування побутової техніки – 1445,00 грн.;

-         обслуговування пожежної сигналізації - 450,00 грн.;

-         дератизація та дезинсекція - 545,67  грн.;

-         вивезення сміття – 270,80 грн.;

-         прочищення (пиляння) сухостою, садових дерев - 1700 грн.;

-         ремонтні роботи – 3330,00 грн.;

-         повірка лічильників холодної води – 410,00 грн.;

-         повірка вогнегасників (8 шт.) – 150,00 грн.;

-         повірка манометрів – 50,00 грн.;

-         обстеження обладнання харчоблоку – 165,00 грн.;

-         повірка вагів – 507,72 грн.

Всього: 38160,01 грн.

Благодійні внески у натуральній формі проведені через управління Державного казначейства  м. Суми.

 

Дякуємо за небайдуже відношення,

підтримку нашого закладу!

Більше фотографій Ви можете переглянути в альбомі Звіт завідувача ДНЗ №24 "Оленка" Горошко А.В. (26.05.2015)

—————

Назад


Національна гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія

Контакт

Сумський санаторний ДНЗ №24 "Оленка"

40009, Україна, м. Суми,
вул. Пушкіна, 49А


(0542) 61-13-33


Оголошення

Перенесення робочих днів у 2018 році

20.02.2018 10:31
Шановні батьки! Інформація до Вашої уваги! Переносяться робочі дні з:  п’ятниці 9 березня на суботу 03 березня; понеділка 30 квітня на суботу 05 травня; п’ятниці 29 червня на суботу 23 червня; понеділка 24 грудня на суботу 22 грудня; понеділка 31 грудня на суботу 29...

—————

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 386 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:50

—————

Національна дитяча «гаряча лінія» 0 800 500 225 або 772 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:48

—————


счетчик посещений