Порядок роботи офіційного веб-сайту

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ДНЗ № 24 «Оленка»

від________________№____

 

Порядок роботи офіційного веб-сайту

Сумського санаторного дошкільного

навчального закладу (ясла-садок) №24 «Оленка»

м. Суми, Сумської області

 

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про звернення громадян» визначає статус веб-сайту Сумського санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №24 «Оленка» м. Суми, Сумської області (надалі - ДНЗ № 24 «Оленка»): https://sumskij-sanatornij-dnz-24.webnode.com.ua/informatsiya-pro-dnz/ як офіційного інформаційного ресурсу встановлює мету, завдання, структуру, порядок функціонування, порядок розміщення на ньому інформаційних матеріалів.

1.2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує висвітлення

діяльності ДНЗ № 24 «Оленка», взаємообмін інформацією з учасниками освітнього процесу, закладами та установами системи освіти, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями та громадськістю з питань, пов'язаних з діяльністю галузі «Освіта».

1.3. Веб-сайт є власністю ДНЗ № 24 «Оленка». Права на змістовне наповнення веб-сайту належать ДНЗ № 24 «Оленка», окрім випадків, обумовлених в окремих угодах з авторами інформації.

1.4. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства та даного Порядку.

1.5. Будь-яке використання матеріалів та інформації з офіційного веб-сайту ДНЗ № 24 «Оленка» для подальшого розповсюдження, розміщення чи друкування дозволяється тільки з посиланням на джерело інформації.

II. Мета та завдання веб-сайту

2.1. Метою веб-сайту є забезпечення прозорості та відкритості офіційної інформації про ДНЗ № 24 «Оленка» оперативне та об'єктивне інформування громадськості про діяльність закладу освіти, включення закладу освітив єдиний освітній інформаційний простір.

2.2. Завдання веб-сайту:

1) забезпечення вільного доступ до публічної інформації про ДНЗ № 24 «Оленка»;

2) звітність щодо використання публічних коштів;

3) формування цілісного позитивного іміджу про заклад освіти;

4) оперативне інформування всіх учасників освітнього процесу про різні аспекти і напрями діяльності ЗДО;

5) систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність закладу;

6) ознайомлення з нормативно-правовими документами, науково-методичними, практичними матеріалами з досвіду роботи;

7) запровадження проектів, програм, акцій, конкурсів; інформаційний супровід дослідно-експериментальної роботи, інноваційної роботи закладу;

8) висвітлення актуальних подій дитячого життя;

9) презентація досягнень учасників освітнього процесу ЗДО;

10) створення умов для інтерактивної взаємодії учасників освітнього процесу, громадських організацій та зацікавлених осіб на основі використання можливостей Інтернет;

11) виявлення і підтримка перспективних інноваційних освітніх педагогічних проектів і ініціатив, здійснення обміну передовим педагогічним досвідом;

12) підвищення ефективності діяльності, в т.ч. й професійної, учасників освітнього процесу шляхом організації різних форм дистанційного навчання засобами сайту;

13) стимулювання творчої активності та самореалізації учасників освітнього процесу.

ІІІ. Структура та дизайн веб-сайту

3.1. Веб-сайт має меню з правою вертикальною та центральною навігацією, яке містить назви основних розділів, статистику відвідувань веб-сайту, пошук інформації на веб-сайті, посилання та банери на інші веб-ресурси.

Основні розділи веб-сайту – сторінки, які містять інформацію згідно із затвердженою структурою.

Типи розділів:

1) інформаційний – розділ, основне призначення якого – надати інформацію. Він уміщує усі дані, що стосуються відповідної тематики, посилання на зовнішні веб-ресурси та ресурси інших розділів;

2) комунікаційний – розділ, основне призначення якого одержати інформацію від користувача;

3) обов’язковий – розділ, наявність якого обумовлена вимогами нормативно-правових актів.

Складається з таких основних розділів:

 1. Головна.
 2. Інформація про ЗДО №24:
 1. візитка;
 2. історія ДНЗ №24;
 3. адміністрація ДНЗ №24;
 4. педагоги ДНЗ №24;
 5. комплектація груп та дітей;
 6. статут ЗДО;
 7. свідоцтво про атестацію;
 8. свідоцтво
 9. ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 10. ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;
 11. структура та органи управління закладу;
 12. територія обслуговування;
 13. освітні програми, що реалізуються у закладі;
 14. кадровий склад;
 15. мова освітнього процесу;
 16. матеріально-технічне забезпечення закладу;
 17. вакантні посади;
 18. правила прийому до ЗДО;
 19. розмір плати за навчання;
 20. перелік додаткових освітніх послуг;
 21. правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 22. умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

3. Наші досягнення.

4. Новини з життя ЗДО.

5. Завідувач інформує.

6. Віртуальний методичний кабінет:

 1. план роботи ЗДО;
 2. програмно-методичне забезпечення;
 3. робота за проектами;
 4. методичні заходи;
 5. нормативно-правова база;
 6. інклюзивна освіта.

7. Сторінка практичного психолога.

8. Сторінка сестри медичної старшої («Все про туберкульоз»).

9. Сторінка інструктора з фізичної культури.

10. Сторінка музичного керівника.

11. Батькам цікаво знати!

 1. правила прийому до ЗДО;
 2. розпорядок дня;
 3. тижневий розподіл занять;
 4. графік роботи консультаційного центру;
 5. організація харчування дітей;
 6. моніторинг якості освіти;
 7. підготовка вихованців до школи;
 8. батьківський комітет.

12. Права дитини. Протидія булінгу.

13. Публічна інформація.

14. Фінансова звітність.

15. Енергозбереження.

16. Корисні посилання.

17. Про Covid-19. Актуальна інформація.

19. Порядок роботи офіційного веб-сайту.

20. Відгуки та пропозиції.

3.2. Матеріали, що складають інформаційне наповнення веб-сайту, за своїм характером розподілені на три категорії:

1) статичні - які зберігають свою актуальність протягом великого часу;

2) динамічні - актуальність яких зберігається протягом обмеженого часу, у зв'язку з чим вони повинні періодично оновлюватись;

3) потокові - які втрачають актуальність свого змісту протягом короткого проміжку часу.

3.3. Дизайн веб-сайту закладу освіти містить шапку з назвою «Сумський санаторний ДНЗ № 24 «Оленка»», емблему закладу.

3.4. Основний шрифт Веб-сайту – Times New Roman 14. У випадку обґрунтованої пропозиції адміністраторів веб-сайту може бути використано інший шрифт.

3.5. Оформлення веб-сайту складається з правої бокової та центральної навігації, де розміщено меню основних розділів.

3.6. Дизайн та структура веб-сайту у разі потреби можуть змінюватись без внесення змін до даного Порядку.

3.7. Основна мова веб-сайту - українська.

IV. Організаційне забезпечення та функціонування веб-сайту

4.1. Інформаційний ресурс веб-сайту є відкритим і загальнодоступним.

4.2. Користувачем веб-сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет.

4.3. Зареєстрованим користувачем веб-сайту може бути особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет та пройшла процедуру реєстрації.

4.4. Організаційне забезпечення та функціонування веб-сайту покладається на адміністратора веб-сайту - відповідального працівника ДНЗ № 24, призначеного наказом за організаційне та технічне обслуговування офіційного веб-сайту.

4.5. Адміністратор веб-сайту:

1) збирає та узагальнює інформацію, що надається для розміщення на веб-сайті;

2) забезпечує своєчасне розміщення отриманої інформації, перевірку розміщених в документі всіх електронних посилань;

3) проводить моніторинг статистики відвідування веб-сайту;

4) вирішує поточні питання, пов'язані з оновленням інформації на веб-сайті;

5) розглядає пропозиції щодо зміни структури та дизайну веб-сайту;

6) готує пропозиції щодо внесення змін до даного Порядку;

7) вносить у разі потреби поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну веб-сайту;

8) забезпечує захист веб-сайту від несанкціонованого втручання;

9) впроваджує нові досягнення у галузі інформаційних технологій на веб-сайті;

10) не несе відповідальності за зміст коментарів відвідувачів сайту, але залишає за собою право редагувати їх у випадку порушення загальнолюдської етики та моралі;

11) не несе відповідальності перед авторами і третіми особами за можливе розміщення матеріалів веб-сайту на інших інтернет-ресурсах в результаті їх копіювання.

4.6. Суперечності стосовно функціонування, інформаційного наповнення та оновлення веб-сайту розглядаються керівником закладу освіти із залученням представників адміністрації.

4.7. При підготовці інформації для розміщення на веб-сайті, адміністратор веб-сайту зобов’язаний забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права», «Про суспільну мораль».

4.8. Адміністратор веб-сайту зобов’язаний збирати письмові погодження учасників освітнього процесу, які надають право розробникам публікувати персональні дані на веб-сайті.

4.9. Відомості про суб’єкт персональних даних мають бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.

4.10. Інформація, висвітлена на сайті, повинна відповідати критеріям, зазначеним у Законі України «Про суспільну мораль».

V. Порядок інформаційного наповнення веб-сайту

5.1. Інформаційний ресурс Сайту формується відповідно до діяльності усіх структурних підрозділів закладу освіти, педагогічних працівників, батьків, інших зацікавлених осіб.

5.2. За достовірність, якість та зміст інформації відповідає особа, яка подає інформацію, та адміністратор веб-сайту.

5.3. Авторське право на розміщені на веб-сайті матеріали зберігається за їх авторами.

5.4. Інформація обов’язково подається в електронному вигляді і повинна відповідати таким вимогам:

1) документи, що містять переважно текстові дані – у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman розмір 14;

2) документи, що містять переважно табличні дані або ділову графіку – у форматі Microsoft Excel;

3) ілюстративний графічний матеріал – графічні файли у форматі JPG;

5) презентації – у форматі Microsoft PowerPoint.

6) повні тексти (конспекти, консультації, методичні рекомендації тощо), які розміщуються для вільного завантаження, подаються або у форматі Adobe PDF, або у вигляді архівованої папки з файлами. Назва папки повинна містити прізвище, ім’я та по батькові автора матеріалу.

5.5. Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення та містити список використаних джерел інформації та/або посилання на використані Веб-ресурси.

5.6. Інформація не повинна містити:

1) ненормативну лексику;

2) відомості, що порушують конституційні права людини і громадянина;

3) розголошення державної та комерційної таємниці.

5.7. Розміщення на веб-сайті рекламних та інших матеріалів юридичних та фізичних осіб здійснюється в установленому порядку шляхом укладання відповідних угод.

5.8. Адміністратор веб-сайту має право вилучити вже розміщений на сайті матеріал, якщо з'ясується, що в процесі його публікації були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми етики.

VІ. Регламент функціонування веб-сайту

6.1. Періодичність оновлення інформації основних та нових рубрик, тер­мін висвітлення інформації визначає адміністратор веб-сайту.

6.2. За рубриками встановлюється періодичність поновлення:

1) інформація у статичних розділах – за необхідністю щорічно;

2) інформація у динамічних розділах – щомісячно;

3) інформація у потокових розділах – щонеділі.

 

 


Національна гаряча лінія
Національна дитяча гаряча лінія

Контакт

Сумський санаторний ДНЗ №24 "Оленка"

40009, Україна, м. Суми,
вул. Пушкіна, 49А


(0542) 61-13-33


Оголошення

Інформація для батьків щодо прийому дітей під час карантину

06.08.2020 14:54
Інформація для батьків  Запис дітей  в дошкільний заклад буде проводитись щопонеділка  з 13.00 до 14.00 за межами будівлі закладу (біля центрального входу). Для оформлення документів повинен бути один представник родини, без дитини, у захисній масці та мати з собою: -...

—————

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 386 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:50

—————

Національна дитяча «гаряча лінія» 0 800 500 225 або 772 (з мобільного). Працює: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 18:00

01.03.2017 12:48

—————


счетчик посещений